EBRD liitub VKG põlevkivitööstuse laenu sündikaadiga

Uudised

22. Aprill 2014

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) võttis 2014. a aprillis vastu otsuse Viru Keemia Grupile (VKG) laenu andmiseks. EBRD laenu eesmärgiks on panustada VKG põlevkivitööstuse energiatõhususe ning keskkonnasäästlikkuse tõusu. Laenust finantseeritavad tööd toimuvad  aastatel 2014 – 2016, laenu summa on 35 mln eurot.

VKG peamisteks finantspartneriteks on läbi aastate olnud Põhja-Euroopa pankade konsortsium, kuhu kuuluvad SEB, Nordea ja Pohjola pank. Viimase konsortsium laenulepingu sõlmimisel 2013. aastal nägid nii pangad, kui VKG head võimalust kaasata koostöösse ka Euroopa Rekonstruktsiooni– ja Arengupanka. Vastavad läbirääkimised algasid 2013. a sügisel, millele järgnes VKG kontserni põhjalik due dilligence’i protsess hindamaks ettevõtte vastavust panga kriteeriumitele.

EBRD tellitud audit kinnitas, et VKGs kasutatav põlevkivi väärtustamise mudel on oma kõrge tehnoloogilise tasemega kooskõlas tänapäevase säästva ressursi kasutamise põhimõtetega ning panga range finantseerimispoliitikaga. Panga hinnangul on kontserni suureks tugevuseks terviklik põlevkivi väärtusahel, mis lisaks kütteõlide tootmisele hõlmab ka keemia, energeetika ning ehitusmaterjalide koostootmist.

VKG juhatuse aseesimees Ahti Puur: „Eesti põlevkivitööstuse ettevõtte jaoks on algav koostöö EBRDga väga suure märgilise tähendusega samm. See näitab Euroopa Liidu usku kohalikku tööstusesse ja selle vajalikkust siinse regiooni jaoks. Samas, tööstuse tõhususe tõstmiseks on võimalik veel palju teha, kuid selleks vajab põlevkivisektor suuri investeeringuid ja riigipoolset stabiilset ressursi- ja maksupoliitikat. EBRD on selliste investeeringute puhul kahtlemata õige partner.“

VKG on Eesti kõige suurem põlevkivi ümbertöötlemisettevõte. Kontsern annab tööd rohkem kui 2100 inimesele ning selle valduses on kaevandus, viis põlevkivi ümbertöötlemisvabrikut ning transpordi-, montaaži- ja energeetikaettevõtted. 2013. aasta käive oli 220,5 miljonit eurot, sama aasta arendus- ja keskkonnainvesteeringud moodustasid 73 miljonit eurot. VKG on mitmete riiklikult tähtsate auhindade võitja.

2014. aastal tähistab kontsern Eesti põlevkiviõlitööstuse 90. juubelit.

Lisateave:
Julia Piilmann
VKG avalike suhete osakonna juhataja
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post julia.piilmann@vkg.ee