Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank finantseerib VKG arendustegevust

Uudised

24. September 2014

24. septembril sõlmisid EBRD ja VKG 35 mln euro suuruse laenulepingu. Laenu eesmärgiks on arendada VKG energiatootmiskompleksi ja parandada selle keskkonnahoiu parameetreid ja energia koostootmise efektiivsust.


Petroter I, II ja III põlevkivi ümbertöötlemistehaste käivitamisega kasvab oluliselt kõrge kalorsusega põlevkivigaasi tootmismaht. Selleks et kogu gaas oleks võimalik suunata soojus- ja elektrienergia koostootmisele kõige efektiivsemal viisil, vajab VKG lisainvesteeringuid. EBRD laenuga finantseeritakse kahe väävlipüüdmisseadme ja turbiini ehitust ning lubjatehase projekti. Investeeringu tulemusel paraneb tootmiskompleksi töökindlus ja efektiivsus ning oluliselt vähenevad CO2 ja SO2 emissioonid.

Ricardo Puliti, EBRD tegevdirektor energeetika ja loodusressursside alal: „Antud laenuga me kindlustame Eesti energiajulgeoleku toetades kohalike ettevõtete initsiatiivi kasutada riigi enda ressursse kõige vastutustundlikumal moel. EBRD toetab VKGd selliste teedrajatavate tegevuste õnnestumisel uhkusega".

VKG juhatuse aseesimees Ahti Puur: „Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga toetus VKG projektidele on nagu kvaliteedimärk, mis räägib sellest, et Euroopa seisukohalt on kontserni arengusammud õiged ja õigeaegsed".

VKG on Eesti suurim põlevkivi ümbertöötlemisettevõte ja maailma suuruselt teine põlevkiviõlitootja. Kontserni panus riigieelarvesse 2013. aastal ulatus 45 mln euroni. VKG annab tööd rohkem kui 2 250 inimesele Virumaal, VKG omandis on oma kaevandus, kuus põlevkivi ümbertöötlemistehast, tööstusenergia tootmiskompleks, oma transpordi-, remondi- ja elektritootmisbaasid. Eesti põlevkivitööstus tervikuna annab riigi SKTst 3-5% ja panustab rohkem kui 250 mln eurot riigi eelarvesse.

EBRD panus Eesti majandusse jõudis uue lepinguga 500 mln euroni. Rohkem kui 75% toetusmahust on suunatud finants-, taristu ja energia sektorisse.

Lisateave:
Julia Piilmann
VKG avalike suhete osakonna juhataja
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post julia.piilmann@vkg.ee