fbpx

Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Sotsiaalne vastutus

Tegutseme vastutustundlikul moel, arvestades meie töötajate, kohaliku kogukonna, klientide ja huvigruppide vajaduste ja huvidega.

Looduskeskkonna heaks

 

Meie prioriteet on tööstuse mõju kõrvaldamine või võimalikult miinimumini viimine. Oma tegevuses lähtume eesmärgist näidata, et ka suurtööstus võib olla vastutustundlik, keskkonnasäästlik ning kasutada ressursse maksimaalse efektiivsusega.

 

  • kõikidele normidele vastav tootmine
  • oma äritegevuses lähtume Euroopa Liidu ja Eesti kliimapoliitikatest ning muudest regulatsioonidest, mis on paika pandud aastani 2050
  • aktiivselt tegeleme nõukogudeaegse jääkreostusega enda lähiümbruses. Varasemate perioodide jääkreostus on jätnud negatiivse märgi kogu põlevkivitööstusele. Tänu tasakaalustatud lähenemisele ja märkimisväärsetele investeeringutele on kaasaegne tootmine võimlemine tegutsema jätkusuutlikul moel, vastates kõrgendatud nõudmistele ning meie oleme selleks piltlik näide.

Kogukonna heaks

Toetame oma vahenditega valitud tegevusi, et luua neis erilist väärtust. Toetame Ida-Viru piirkonna jätkusuutlikkust ja arengut ning siin elavate inimeste elu edendamist. Pöörame suurt tähelepanu lastele ja noortele, soovides neile anda võimaluse arendada oma talenti, saavutada parimaid tulemusi ning kogeda edu.

Meie suurimad algatused

Viie Kooli võistlus

VKG algatus, mis motiveerib ja propageerib inseneriharidust noorte seas. Eesti ja Ida-Virumaa vajab häid insenere erinevatel aladel ja kontsern on huvitatud sellest, et tulevased spetsialistid saaksid juba koolis reaalainetes põhjalikke teadmisi. Meil on hea meel, et tänu meie toetusele saavad Ida-Viru tublid õpilased aktiivselt ja edukalt osaleda Eesti mainekamas reaalainete võistluses – Viie Kooli võistluses.

Jõhvi Balletifestival

Jõhvi Balletifestivali võib julgelt nimetada regiooni peamiseks kultuurisündmuseks, lisaks on see seni ainus balletifestival Eestis, mis on endale loonud märkimisväärse renomee ka piiri taga. Festivali läbiviimine Ida-Virumaal annab meile, idavirumaalastele, harukordse võimaluse nautida unikaalseid ja maailmatuntud balletietendusi kodukandist lahkumata. „Pruuni kulla“ maaks on Virumaad nimetatud juba ammu, balletimaaks oleme saanud Jõhvi Balletifestivali algusega. Balletifestival ei tunne stereotüüpe! Meil on hea meel olla selle sündmuse partneriks. Kontserni ja festivali korraldaja, Jõhvi Kontserdimaja, vaheline edukas koostöö kestab juba aastaid.

Heategevuse juurutamine töötajaskonnas

Loome oma töötajatele võimalusi osaleda heategevuses ja kaasame neid erinevatesse algatustesse. Oleme heaks partneriks kohalikule verekeskusele. Koostöö raames külastab verekeskus VKG-d ja selle tütarettevõtteid mitmeid kordi aasta jooksul. Samuti toimuvad metsaistutus- ning koristustalgud.

Tööstuspiirkonna traditsioonide hoidmine

Keemikute päev

VKG eestvedamisel korraldatav rahvapidu koostöös regiooni suuremate keemiatööstusettevõtetega Eastman Spetsialties ja Novotrade Invest. Keemikute päeva traditsioon elab 2000. aastast.

Kaevurite päev

Pikaajaline hea traditsioon, mille korraldamise taastasime 2011. aastal. Pidu toimub igal aastal augusti viimasel pühapäeval ja on regiooni üks oodatumaid rahvapidusid. Peo korraldamine on ettevõtte lugupidamisavaldus kõigile kaevuritele ja piirkonna elanikele. 2014. aastast korraldame Kaevurite päeva üritust koostöös Eesti Energiaga ning aastast 2016 võõrustab pidutsejaid Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseum.

Tunnustused ja raporteerimine

2012. aastast kuulub VKG Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Liidu, mille eesmärk on vastutustundliku tegutsemise kontseptsiooni populariseerimine ja edendamine Eesti ettevõtluses ning riiklikul tasemel. Meil on hea meel, et meie panust ja edasiarengut on märgatud ning tunnustatud vastutustundliku ettevõtte märgisega.
2010. aastast avalikustame esimese ettevõttena Eestis kõiki oma keskkonna-alaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke andmeid Sotsiaalse vastutuse ja säästava arengu aruandes, mis koostatakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Global Reporting Initiative (GRI) põhimõtetele ja nõuetele.