fbpx

June 2021

Viru Keemia Grupp alustab partnerlust kood/Jõhvi programmeerimiskooliga

Viru Keemia Grupp sõlmis kood/Jõhvi programmeerimiskooliga koostöölepingu, et panustada IT-alasesse haridusse. Meie arvates on äärmiselt positiivne, et digihariduse levik võtab hoo sisse tööstuspiirkonnana tuntud Ida-Virumaal, täpsemalt Jõhvis.

Viru Keemia Grupp on aastakümneid olnud erialase hariduse toetaja, suunates põhienergia just kohalike noorte innustamisele ning laiemate haridusvõimaluste pakkumisele. „Otsus alustada kood/Jõhvi programmeerimiskooliga koostööd sündis pea samal hetkel, kui uudis kavandatavast koolist levima hakkas. Soovime anda enda panuse noorte ning ennekõike kohalike õpetamisse ja arendamisse ning aidata kaasa tööturul nõutavate oskuste omandamisele ning seeläbi laduda vundament parematele karjäärivalikute võimalustele,“ kommenteeris alanud koostööd kontserni juhatuse esimees Ahti Asmann.

Üle 3000 soovija, kellest viiendik on kohalikud Ida-Virumaa noored, on parim tõestus, et pakutav valdkond ning õppeformaat on nõutud ning atraktiivne. „Nii nagu muud sektorid, tunneb tänapäeval ka keemiatööstus puudust kvalifitseeritud, uue generatsiooni IT-töötajatest, kes aitaksid praktikas toetada toimuvat üleminekut Industry 4.0-le. Meie koostöö ei piirdu kindlasti vaid sponsortoetusega. Jõudsime vastastikuse kokkuleppeni, et VKG panustab ka oma ekspertteadmistega tööstuse innovatsiooni, rääkides kaasa eriõppemoodulite kokkupanemisel, võimaldades praktikakohti ning tulevasi töökohti ja seda vähemalt perioodil 2021-2024,“ lisas Asmann.

Tegu on mõlemale poolele kasuliku koostööga, millest võidavad nii tulevased spetsialistid kui ka VKG, tulevase tööandjana. Kahtlemata on VKG eeliseks võimaldada praktikat kaasaegses suurtööstusettevõttes kohapeal, mille läbi tekib tudengitel arusaam omandavate teadmiste rakendamisest päris tootmisprotsessidesse.

kood/Jõhvi tegevjuhi Elle-Mari Pappeli sõnul loob kooli pikaajalise edu võimekus teha alates esimesest päevast tihedat koostööd ettevõtetega, kaasates nii õppijaid kui kooli kogukonda laiemalt väärtuse loomesse. „Viru Keemia Grupi otsus liituda kooli toetavate partnerite ringiga on märgilise tähendusega ja mitmekesistab koostöövõimalusi. Senini olid liitunud toetajate ringiga pigem IT tehnoloogiale põhinevad teenusettevõtted. Viru Keemia Grupi partnerite ringil lisandumine on julgustav märk, et erinevate tehnoloogiate piirid on taandumas ja tulevikus luuakse väärtust järjest enam tegevusvaldkondade üleses koostöös,” selgitas Elle-Mari Pappel.

Koostöö programmeerimiskooliga on VKG järjekordne projekt, mis on suunatud noorte ja hariduse toetamisele – selliste projektide hulka kuuluvad juba ka Viie Kooli võistlus, STEM programm, koostööprojektid Jõhvi ja Kohtla-Järve gümnaasiumite ning TalTechiga.

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post