fbpx

Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Meie eesmärk – ohutu töökeskkond

Töötame ja pingutame igapäevaselt selle nimel, et olla tööstusvaldkonnas tunnustatud kui turvalisuse ja ohutu töökeskkonna saavutamise eestvedaja ning usume, et kõiki inimeste, keskkonna ja varadega seotud õnnetusi on võimalik ennetada.

Eeldame oma juhtidelt suunatud arendustegevust, et tagada VKG väärtustel põhinev tugev ohutuskultuur. Vastavalt ettenähtule on meie töökeskkond korraliselt hooldatud ning kasutusel toimivad tööohutusjuhendid.

Meie prioriteet on vigastuste, kutsehaiguste ja suurõnnetuste ennetamine. Eesmärk olla vigastustevaba kuulub lahutamatult meie mõttemaailma ja töökeskkonna juurde, sealjuures pöörame tähelepanu pidevale arengule ja ohutuskultuuri täiustamisele.


 • 9 9

  elupäästvat reeglit

 • 240 240

  esmaabiandjat

 • 62 62

  töökeskkonnavolinikku


 • 1.50

  tööõnnetuste arv 200 000 töötunni kohta

 • 21 21

  tööõnnetust 2022. aastal

 • 5 5

  VKG tütarettevõtet omavad rahvusvahelisele ISO 45001 standardile vastavust tõendavat sertifikaati

Ohutu töökeskkond

Hea töökeskkond on aluseks töötajate tervisele, tööohutusele ja inimeste juhtimisele.

Tööstusettevõttena on töötajate tööohutuse tagamine meie jaoks äärmiselt oluline. Meie töötajad on kontserni kõige väärtuslikum vara, mistõttu püüame pidevalt tagada ohutuid töötingimusi ja vähendada kahjulike töötingimustega töökohtade hulka. Selle nimel keskendume oma tööohutuse juhtimissüsteemi pidevale täiustamisele ning ohutuse taseme tõstmisele, rakendades parimaid praktikaid ja eesrindlikke tehnoloogiaid. Otsime töötajate töö ohutumaks muutmiseks ning töökultuuri arendamiseks pidevalt uuenduslikke lahendusi.

VKG kontsernis rakendatakse tööohutuse- ja töötajate tervise kaitse alast programmi. Näiteks kuulub programmi pikaaegne haiguste ennetamise strateegia, mille raames tehakse regulaarselt personali tervisekontrolli ja vaktsineerimisi, esmaabikoolitusi ja muid ettevõtmisi. Iga töötaja läbib tervisekontrolli vähemalt korra 3 aasta jooksul.

Meie eesmärgiks on raskete tööõnnetuste vältimine, sealhulgas ka meie partneritel, töövõtuorganisatsioonidel.

 

Meie peamiseks prioriteediks on tehnogeensete ja looduslike hädaolukordade ennetamine ja vältimine.

Kontsernis on välja töötatud reageerimissüsteem ja hädaolukorral tegutsemisplaan, mis on kooskõlastatud vastavate ametitega ning tagavad kiire ja efektiivse reageerimise võimalikule hädaolukorrale. Pidevad investeeringud reageerimisvahenditesse, oma töötajate koolitamisse, koostöösse huvigruppidega ja õppuste läbiviimisse aitavad kaitsta nii inimesi kui varasid.

Lihtsad reeglid, mis päästavad elu

Meie töötajate, alltöövõtjate ning külaliste ohutu viibimine VKG tootmisterritooriumidel on meie kõrgeimaks prioriteediks. Oleme välja töötanud 9 elupäästvat reeglit, mille kohustuslik täitmine aitab vältida tööõnnetusi.

 • Enne töö alustamist hinda riske ja veendu, et see on ohutu! Kui töö käigus muutuvad tingimused ohtlikuks, siis lõpeta töö!


 • Märgates ohtlikku käitumist, sekku koheselt, juhi tähelepanu rikkumisele ja vajadusel peata tööd!


 • Kasuta vajalikke isikukaitsevahendeid!


 • Eritöid teosta ainult vastava loa alusel!


 • Avariikaitsmete (blokeeringu) väljalülitamiseks peab olema vormistatud vastutava isiku kirjalik luba.


 • Jälgi tõstetööde ohutust! Tõstetööde teostamisel ära kunagi liigu koorma all või ohutsoonis!


 • Ettevõtte territooriumil narkootilises, toksilises, alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all viibimine ning suitsetamine väljaspool ettenähtud suitsetamisalasid on rangelt keelatud!


 • Järgi alati liikluseeskirju!


 • Avariide, tulekahjude, intsidentide ja traumade varjamine on rangelt keelatud!

Kõik kaasa rääkima!

Usume, et ainult üheskoos saame saavutada püstitatud eesmärke. Töötajate kaasamine tööohutusega seotud aruteludesse ja töötubadesse on meie tavaline igapäevane praktika.

Samuti on kõigil töötajatel võimalik kandideerida töökeskkonnavolinikuks ning läbi selle võtta osa töökeskkonnanõukogu tööst.