fbpx

Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Mida me teeme?

Meie kirg ja armastus kuulub Eesti peamisele maavarale – põlevkivile. Tegutseme pühendunult kogu põlevkivi töötlemise ahela ulatuses alates selle kaevandamisest kuni suure puhastusastmega peenkemikaalide tootmiseni.

Alates 1924. aastast oleme ületanud kujutlusvõime ja tehnoloogia piire, seljatanud katsumusi ja lahendanud väljakutseid fossiilsete kütuste ja energiatööstuses. Meie majandusharu seisab suurte põhimõtteliste muutuste lävel – oleme silmitsi uue reaalsusega kliimamuutustest ja geopoliitikast kuni energiaturgudeni. Mõned tajuvad uusi olusid ohuna, kuid meie usume, et raskused on võimalik pöörata võimalusteks.


 • #1

  põlevkiviõli tootja maailmas

 • #2

  elektrienergia tootja Eestis

 • 99,8%

  puhastusastmega peenkemikaalid


Tooteohutus

 

REACH-määrus on Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist

 

REACH kohustab kõiki keemiliste ainete tootjaid välja selgitama oma kemikaalide omadused ja need registreerima. Seega on ka VKG esitanud Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) registreerimistoimikud kõikide ainete kohta, mida toodetakse 1 tonn või rohkem aastas. Registreerimistoimikud on väga mahukad, spetsiifilised, komplekssed ja detailsed dokumendid, mis sisaldavad informatsiooni aine omaduste, kasutuse ja ohutusnõuete kohta.

REACH võimaldab kogu Euroopa keemiatööstuse jaoks tulemuste ja kasulikkuse võimendamist ning avalikkuse usalduse tõstmist kemikaalide ohutu käitlemise suhtes.

Global Product Strategy – GPS

2013. aastal otsustas VKG Eestis esimeste ettevõtete seas liituda Ülemaailmse Tootestrateegia (Global Product Strategy – GPS) juurutamise projektiga. GPS on ICCA juhitud vabatahtlik algatus, mis koos RC ülemaailmse hartaga moodustab vundamendi keemiatööstuse panusele ÜRO ellu kutsutud rahvusvahelises kemikaalijuhtimise strateegias (SAICM). GPSi väljundiks on ohutusteabe kokkuvõtted (GPS Product Safety Summary), mis sisaldavad riskianalüüsi ning riskijuhtimise teabe kogumit kergesti arusaadavas vormis, mida saab edastada töötajatele, allkasutajatele ja teistele huvitatud isikutele. Need kokkuvõtted sisaldavad ohtude ja kokkupuudete teavet, riskijuhtimise soovitusi ning kemikaalide kasutamisest tulenevat kasu ühiskonnale.

Strategic Approach to International Chemicals Management www.saicm.org

GPSi peamised eesmärgid

 1. Levitada laialdasemalt teadmisi ainete ohtude kohta

 2. Edendada tootevastutust ja kindlustada nõuetekohane kemikaalide käitlemine ja kasutamine kogu väärtusahela ulatuses sõltumata geograafilisest asukohast (vähendada erinevusi arengumaade ja tööstusriikide vahel), pakkudes asjakohast ja usaldusväärset teavet

 3. Suurendada läbipaistvust, aidates ettevõtetel pakkuda sidusrühmadele informatsiooni müügil olevate kemikaalide kohta kergesti arusaadavas formaadis: GPS ohutusteabe kokkuvõtte vormis.

Aastal 2019 on toote ohutuse info avalikkusele kättesaadav kõigi VKG turustatavate ainete kohta.