fbpx

Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Planeering ja ajakava

Taotleme tootmiskompleksi rajamiseks eraldi Lüganuse vallas kohaliku omavalitsuse poolt eriplaneeringu algatamist. Antud planeeringu liik on seadusest tulenevalt kõige õigem ja selgem, tagamaks kogukonna huvide kaardistuse ja kaasamise parimal võimalikul moel.

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostatakse kahes etapis. Esimeses etapis võrreldakse ja analüüsitakse tootmiskompleksi võimalikke asukohti ja valitakse nendest kõige sobivam. Teises etapis töötatakse välja täpsem lahendus, näiteks ehitiste arv, täpne paiknemine planeeringualal jms.

Eriplaneeringu käigus viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine nii potentsiaalsete asukohtade kui ehitatava tootmisüksuse tervikmõjude suhtes. Samas tehakse keskkonnaanalüüs ka teiste tootmistega koosmõju kohta.

Eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) korraldajaks on Lüganuse vald. Lisainformatsiooni antud protsessi kohta leiate lingilt https://www.lyganuse.ee/vkg-biotoodete-tootmiskompleks . Biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringut puudutavad materjalid on saadavad eriplaneeringu koostaja Hendrikson & Ko koduleheküljelt  Biotoodete tootmiskompleksi eriplaneering (hendrikson.ee).

21.12.2022 edastas Lüganuse vald BTT eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks. Kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks esitatud materjal on kättesaadav eelnevalt väljatoodud Lüganuse valla veebilehel ja eriplaneeringu portaalis. Kooskõlastamisele järgneb avalik väljapanek, avalikud arutelud, mille ajagraafik antakse teada peale esimese ringi kooskõlastamisi.

Praeguste plaanide kohaselt alustaks biotoodete tootmiskompleks tööd kõige varem 2027. aastal.

Meile, kui projekti arendajale, on ülitähtis olla kohaliku kogukonnaga pidevas kontaktis ning saada esindajatelt jooksvalt arvamusi. Selleks, et hoida kohaliku kogukonna esindajaid projekti kulgemisega kursis, jagada vahetut informatsiooni ning saada neilt ettepanekuid, millega saaksime projekti elluviimisel arvestada, korraldame lisaks biotoodete tootmiskompleksi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu raames toimuvatele avalikele aruteludele täiendavaid kohtumisi kogukonna esindajatega.

Mullu toimus 10. juulil Aa ja Saka kogukondade kohtumine biotootmise projekti arendusmeekonna ja Lüganuse vallaga. Järgmine kaasav kohtumine on planeeritud 29. maiks, algusega kell 17.30 Lüganuse rahvamajas (Lüganuse tee 25). Kohtumise raames annab projekti arendusmeeskond ülevaate edasiarengutest ning toimub vestlusring kogukondade esindajatega arvamuste vahetamiseks. Kutsume Aa ja Saka külade elanikke aktiivselt osalema. Kuigi antud kohtumine on ennekõike Aa ja Saka külade jaoks, on see avatud ka teistele huvilistele. Samas anname teada, et biotoodete tootmiskomplekti eriplaneeringu II etapi avalikud arutelud koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapanekuga tulevad jooksva aasta sügisel.

Orienteeruv ajaline raamistik

2021 - 2022
Täiendavad uuringud
2022 - 2024
KOV eriplaneering ja Keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH)
2023 - 2024
Eelprojekteerimine ja kompleksloa taotlemine
2024 - 2025
Lõplik investeerimisotsus
Projekteerimine
2025 - 2026
Biotoodete tootmiskompleksi ehitamine
2027
Tootmiskompleksi käivitamine

Projekti tutvustavad avalikud kohtumised kogukondadele

29.05.2024 – kohtumine Lüganuse rahvamajas algusega kell 17.30. Projekti arendusmeeskonna ülevaade edasiarengutest.

06.06.2023 – eriplaneeringu avalik arutelu Lüganusel. Kohtumine on järelevaadatav siit.

06.05.2022 – eriplaneeringu LS ja KSH VTK avalik arutelu Lüganuse vallas kell 14.00 Kiviõli Kunstide Koolis. Kohtumine on järelvaadatav siit.

06.05.2022 – eriplaneeringu LS ja KSH VTK avalik arutelu Lüganuse vallas kell 17.30 Püssi Kultuurimajas. Kohtumine on järelvaadatav siit.

12.08.2021 – kohtumine Lüganuse kogukonnaga. Kohtumine on järelvaadatav siit.

06.09.2021 – kohtumine Kohtla-Nõmme elanikega. Kohtumine on järelvaadatav siit.

08.09.2021  – kohtumine Kohtla-Järve linna elanikega algusega kell 18.00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses. Kohtumine on järelvaadatav siit.

09.09.2021 – kohtumine Toila valla Saka kogukonnaga algusega kell 18.00 Saka rahvamajas. Kohtumine on järelvaadatav siit.