Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Planeering ja ajakava

Taotleme tootmiskompleksi rajamiseks eraldi Lüganuse vallas kohaliku omavalitsuse poolt eriplaneeringu algatamist. Antud planeeringu liik on seadusest tulenevalt kõige õigem ja selgem, tagamaks kogukonna huvide kaardistuse ja kaasamise parimal võimalikul moel.

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostatakse kahes etapis. Esimeses etapis võrreldakse ja analüüsitakse tootmiskompleksi võimalikke asukohti ja valitakse nendest kõige sobivam. Teises etapis töötatakse välja täpsem lahendus, näiteks ehitiste arv, täpne paiknemine planeeringualal jms.

Eriplaneeringu käigus viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine nii potentsiaalsete asukohtade kui ehitatava tootmisüksuse tervikmõjude suhtes. Samas tehakse keskkonnaanalüüs ka teiste tootmistega koosmõju kohta.

Praeguste plaanide kohaselt alustaks biotoodete tootmiskompleks tööd kõige varem 2026. aastal.

Orienteeruv ajaline raamistik

2021 - 2022
Täiendavad uuringud
2021 - 2024
KOV eriplaneering ja Keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH)
2022 - 2024
Eelprojekteerimine ja kompleksloa taotlemine
2024 - 2025
Projekteerimine
Lõplik investeerimisotsus
2024 - 2026
Biotoodete tootmiskompleksi ehitamine

Projekti tutvustavad avalikud kohtumised kogukondadele

12.08. – kohtumine Lüganuse kogukonnaga. Kohtumine on järelvaadatav siit.

06.09. – kohtumine Kohtla-Nõmme elanikega. Kohtumine on järelvaadatav siit.

08.09.  – kohtumine Kohtla-Järve linna elanikega algusega kell 18.00 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses. Kohtumine on järelvaadatav siit.

09.09. – kohtumine Toila valla Saka kogukonnaga algusega kell 18.00 Saka rahvamajas. Kohtumine on järelvaadatav siit.