Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Struktuur ja juhtimine


 • VIRU KEEMIA GRUPP AS
  • VKG OIL AS 100%
   • VKG ENERGIA OÜ 100%
  • VKG KAEVANDUSED OÜ 100%
  • VKG LOGISTIKA AS 100%
  • VIRU RMT OÜ 100%
  • VKG SOOJUS OÜ 100%
  • VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ 100%
  • VKG INVEST OÜ 100%

VKG juhatus

Viru Keemia Grupi juhatus koosneb viiest liikmest.

Kolm juhatuse liiget – Ahti Asmann, Meelis Eldermann ja Jaanis Sepp – juhivad kontserni tööd tervikuna ning kuuluvad tütarettevõtete nõukogudesse. Kaks juhatuse liiget – Margus Kottise ja Nikolai Petrovitš – on kontserni strateegiliselt kõige tähtsamate ettevõtete juhid.

Juhatuse ülesandeks on VKG majandustegevuse igapäevane juhtimine ning äriühingu esindamine. Kõikides kontserni õigustoimingutes esindavad ettevõtet kaks juhatuse liiget koos, kusjuures üks nendest peab olema kas juhatuse esimees või aseesimees.

VKG juhatus

Viru Keemia Grupi juhatus koosneb viiest liikmest.

Kolm juhatuse liiget – Ahti Asmann, Meelis Eldermann ja Jaanis Sepp – juhivad kontserni tööd tervikuna ning kuuluvad tütarettevõtete nõukogudesse. Kaks juhatuse liiget – Margus Kottise ja Nikolai Petrovitš – on kontserni strateegiliselt kõige tähtsamate ettevõtete juhid.

Juhatuse ülesandeks on VKG majandustegevuse igapäevane juhtimine ning äriühingu esindamine. Kõikides kontserni õigustoimingutes esindavad ettevõtet kaks juhatuse liiget koos, kusjuures üks nendest peab olema kas juhatuse esimees või aseesimees.

Ahti Asmann

Juhatuse esimees

Vaata CV-d

Meelis Eldermann

Juhatuse aseesimees ja tehnikadirektor

Vaata CV-d

Jaanis Sepp

Juhatuse liige ja finantsdirektor

Vaata CV-d

Margus Kottise

Juhatuse liige ja VKG Kaevandused juhatuse liige

Vaata CV-d

Nikolai Petrovitš

Juhatuse liige ja VKG Oili juhatuse liige

Vaata CV-d

Ettevõtte üldjuhtimine

Me usume, et tõhus ettevõtte üldjuhtimine on hea äritegevuse alus. Juhtimise kaudu määrame selged vastutusalad oma juhtidele, töötajatele ja partneritele. Toimime nii, sest usume, et lõppkokkuvõttes on see parim viis pakkuda meie aktsionäridele pikaajalist ja konkurentsivõimelist tulu ning igas mõttes tagada meie äritegevuse jätkusuutlikkus.

Tõhus üldjuhtimine võimaldab ettevõttel töötada sujuvalt, tagades, et kõigil on selge arusaam rollide, kohustuste, õiguste ja vastutuse jaotusest.

Emaettevõtte juhatuse tegevuse üle teeb järelevalvet viieliikmeline nõukogu.

Nõukogu koosseis

Toomas Tamme

Nõukogu liige

Priit Piilmann

Nõukogu liige

Margus Kangro

Nõukogu liige

Ants Laos

Nõukogu liige

Elar Sarapuu

Nõukogu liige

Audiitorkontroll

Audiitortegevuse seaduse kohaselt loetakse VKG kontserni avaliku huvi üksuseks, millel peab olema moodustatud auditikomitee.

 

Ettevõtte audiitorkontroll on ettevõtte sõltumatu kontrollorgan, mille ülesanne on jälgida, et äritegevus oleks pidevalt kompetentse juhtimise ja kontrolli all ning toimuks tõhusalt ja asjakohaselt.

Vastavalt põhimäärusele on auditikomitee nõuandev organ Viru Keemia Grupi nõukogule raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve tegemise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.

VKG auditikomitee liikmed on Ants Laos (komitee esimees), Priit Piilmann, Margus Kangro ja Elar Sarapuu.

 

Rahvusvahelised juhtimissüsteemid

 

Rahvusvahelistes juhtimissüsteemides nagu ISO on olemas eraldi protseduurid riskide maandamiseks kvaliteedi-, energia-, keskkonna- või tööohutuse juhtimises. Need rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemid on kasutusel ka VKG-s, kontserni ettevõtetes kasutatavad juhtimissüsteemid on kirjas allolevas tabelis.

 

Ettevõte / juhtimispõhimõtted ISO sertifikaadid (keskkonna-, energia- ja kvaliteedijuhtimis-süsteemid) ISO sertifikaat (töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem)
VKG ISO9001, ISO14001
VKG Oil ISO9001, ISO14001, ISO 50001 ISO45001
VKG Kaevandused ISO9001, ISO14001 ISO45001
VKG Energia ISO9001, ISO14001, ISO 50001 ISO45001
Viru RMT ISO9001
VKG Soojus ISO9001, ISO14001 ISO45001
VKG Elektrivõrgud ISO9001 ISO45001
VKG Logistika ISO9001, ISO14001 ISO45001

 

ISO 9001         ISO 14001         ISO 45001         ISO 50001