Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Laboriteenused

Kontsernis on kaks akrediteeritud laborit –  metroloogialabor ja keemialabor. Kogemustega spetsialistid pakuvad laia spektrit teenuseid erinevates valdkondades elektripaigaldiste paigaldamisest ja mõõtmisest vedelkütuste proovide võtmise ja koguste mõõtmiseni.

Metroloogialabor

 

Viru RMT metroloogialabor on akrediteeritud temperatuuri, rõhu ja mahulise vooluhulga mõõtevahendite kalibreerimiseks. Labor tegutseb vastavalt standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 ning omab tunnistust nr К027.

Meil on pikaajalised kogemused järgmiste teenuste osutamisel:

 • takistustermoandurite kalibreerimine;
 • termopaaride kalibreerimine;
 • unifitseeritud väljundiga rõhumõõtemuundurite kalibreerimine;
 • temperatuuriandurite unifitseeritud väljundiga mõõtemuundurite kalibreerimine;
 • manomeetrite ja vaakummeetrite kalibreerimine;
 • standardsete kitsendusseadmete arvutamine;
 • gaaside ja vedelike voolumahu määramine diferentsiaalse rõhu mõõtmise teel;
 • konsultatsioonid gaaside ja vedelike voolumahu määramise vallas.

 

Keemialabor

 

VKG Oili keemialabor teeb kütuse, vee ja õhu keemilisi analüüse ning kütuste koguste ja keskkonna mõõtmisi. Akrediteeritud labor tegutseb vastavalt standardile ISO/IEC 17025:2017 ning omab tunnistust nr L106. Teenust osutavad kogenud spetsialistid ning labor on varustatud kaasaegsete laboriseadmetega – gaasikromatograafid, kaasaskantavad gaasianalüsaatorid, automaatsed analüsaatorid vedelate ja tahkete kütuste jaoks jne.

Kliendi esitatud proovide põhjal teostame vedelate ja tahkete kütuste, tööstusreovee, tehnoloogiliste gaaside keemilise analüüsi katseprotokolli väljastamisega. Ida-Virumaa piires teostame proovide võtmist ja mõõtmisi kliendi juures:

 • tehnoloogiliste, suitsu- ja emissioonigaaside proovide võtmine katseprotokollide väljastamisega
 • tööstuspiirkonna õhu proovide võtmine katseprotokolli väljastamisega
 • tööstuspiirkonnas, samuti ohtlike tule ja gaasitööde teostamise ajal õhu mõõtmised katseprotokolli väljastamisega
 • vedelkütuste proovide võtmine ja koguse mõõtmine mahutites mõõtmisakti väljastamisega

Müügiinfo ja päringud

Jana Meigas

Metroloogialabori päringud

Metroloogia grupi juht

Viru Keemia Grupp

+372 5685 6186

Galina Veselova

Keemialabori juhataja

VKG Oil

+372 512 7055