fbpx

August 2023

VKG uute tööstusprojektide regulaatorsuhete juhiks saab Meelis Münt

Viru Keemia Grupiga (VKG) liitub augusti lõpus pikalt Keskkonnaministeeriumis,  viimati kantsleri ametikohal töötanud Meelis Münt, kelle vastutusvaldkonnaks hakkab olema VKG arenduste, sealhulgas bio- ja ringmajanduse projektide toetamine regulatiivsuhetes.

VKG juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul on viimaste aastate jooksul järsult kasvanud erinevate seaduste, normide ja piirangute hulk, millega üks suurtööstus peab oma igapäevases tegevuses arvestama.

„Seoses erinevate kliimapoliitikate elluviimisega on see eriliselt tuntav meie põhiäris ehk põlevkiviõli tootmises, kuid ka uute bio- ja ringmajanduse projektide elluviimisel põrkame pidevalt vastu regulatiivseid barjääre, mis ettevõtluse arendamist Ida-Virumaal, meie tegutsemispiirkonnas, pärsivad. Seetõttu pole ühe suurtööstuse jaoks mõeldav arendusprojektide elluviimine ilma vastavate tippspetsialistideta, kes regulatsioone läbi ja lõhki tunnevad,“ selgitas Asmann.

„Meelis Mündi pikaajaline kogemus keskkonnavaldkonnas võimaldab VKG-l kahtlemata leida uute arenduste elluviimisel kõigile osapooltele parim lahendus ning seeläbi aidata muu hulgas kaasa puidu parema väärindamise ja ringmajanduse riiklikke eesmärke täita aitava projekti õnnestumisele,” ütles Asmann.

„Rohereformi juhtmõte on seisnenud selles, et uute keskkonna ja kliima säästmisele panustavate projektide elluviimisega aitame suunata ka majanduse uuele kasvule. VKG algatatud projektid on selle tugevaks näiteks, kus planeeritavad investeeringud looksid sadu täiendavaid töökohti ning edendaksid Ida-Virumaa ja kogu Eesti majandust, samal ajal pidades silmas, et üleminek ei saa toimuda üleöö inimeste sotsiaalset turvatunnet kahjustades,” rääkis Meelis Münt.

Meelis Münt töötas Keskkonnaministeeriumis aastatel 2008-2023 kliima- ja kiirgusosakonna juhina, kliima ja välissuhete asekantsleri ning kantslerina. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli transporditehnika eriala.

Põlevkiviõli tootmise kõrval on VKG alustanud Ida-Virumaale biotoodete tootmise planeerimist, mis tagaks kogu Eesti metsamajandamise jäägina tekkiva paberipuidu kohapealse väärindamise. Projekti ettevalmistuses on jõutud keskkonnamõjude seisukohalt sobivama asukoha eelvalikuni. Ees seisab 1,5-aastane keskkonnamõjude hindamise ja avalike arutelude periood, mille lõpus saab teha järelduse, kas pakutud potentsiaalne asukoht on sobilik antud projekti jaoks. Biotoodete tootmise arendusega tekiks piirkonda 250 otsest ning 1000 kaudset töökohta. Positiivse kulgemise korral valmiks projekt 2027. aastal.

Lisaks on VKG-l kavas Ida-Virumaale ehitada plastijäätmeid vähemalt 70 protsendi ulatuses uuesti ringlusesse võtta võimaldav tehas. Investeeringu tulemusel suudaks VKG tulevikus kasutada ära terves Eestis tekkivaid plastijäätmeid. Tehas annaks tööd üle 50 inimesele. Projekti orienteeruv valmimine on 2026. aastal.

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
GSM 523 2700
E-post