fbpx

Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Puidust biotooted

Globaalne nõudlus biotoodete järele kasvab kiiresti ja kõige rohkem on see tingitud maailma rohesuundumusest ning vastutustundlikust tarbimisest.

 

Taastuvtooraine lokaalne väärindamine vähendavab keskkonnamõjusid tooraine logistikaahelas, kuna tootemaht on toorainemahust pea 5 korda väiksem. Arengutrendide ja keskkonnakaitseliste eesmärkide täitmiseks ning ringmajanduse edendamiseks, näiteks ühekordsete plasttoodete kasutamise keelustamise tõttu, on ühiskonnas kasvamas vajadus pakenditoodete järele. Samaaegselt kasvab ühiskonna tarbimine nii erinevate biokeemiatoodete kui ka hügieenipaberite järele.

Puidu väärindamine avab meile piiramatud võimalused. Biotoodete kompleksi tootmistsüklit arendades on võimalik laiendada tootespektrit mitmekümne komponendini – vedelkütustest süsinikkiude ja plastifikaatoriteni välja.

Toormena hakkab kompleks tootma lahustuvat tselluloosi (ingl. Dissolving Pulp), tselluloosi, tallõli ja taastuvat energiat, bioväetisi ja kasvuparendajaid. Lõpptoodanguna aga tekstiilitööstusele erinevate kangaste toorainet, näiteks viskooskanga toomiseks. Lisaks avab biotoodete kompleksi väljaarendamine võimaluse toota nii biokütuseid kui ka erikeemia tootegruppe: plastifikaatoreid (ligniinist), sideaineid (ligniinist), fenoole (ligniinist), polüestreid (hemitselluloosist), hüdrogeele (hemitselluloosist), antioksüdante (ekstraktiivainetest) jm. Biokemikaalide hulgas on peamiselt tööstuskemikaalid, mida järeltöötlejad väärindavad tarbekemikaalideks ja ka biokütuste tootmiseks kasutatavaid tooraineid. Toodangumaht saaks olema sõltuvalt tootest ja toorainest 330 000 kuni 500 000 tonni aastas.

Prognooside kohaselt on oodata nõudluse stabiilset kasvu nii okas- kui ka lehtpuutselluloosi toodete järele ja seda vastavalt 1,1% ning 2,2%. Lahustuva tselluloosi turg kasvab uuringute järgselt lausa 4,1% aastas. Lisaks prognoosivad eksperdid perioodil 2020-2025 biotoodete maailmaturu keskmist aastakasvu 8,1%, mis tähendab, et 2025. aasta tehingud ületavad biotoodete turul 850 miljardit dollarit.

Väärindame Eesti paberipuitu Eestis

Usume, et paberipuidu kohapealset väärindamist on oluline ja õige arendada, et mitte suunata ümarpalki eksporti või põletada energia tootmiseks. Puidu väärindamine on keskkonnasäästlik ning pika väärtusahelaga. Biotoodete ning nendest valmistatavate lõpptoodetega puutume meie igapäevaelus kokku igal sammul.


Toore keskkonnasõbralikuks tekstiilitootmiseks

 

Siiani on tekstiilitööstuse peamisteks tooraineteks olnud puuvill ja sünteetilised kiud, mille keskkonnajalajälg on märkimisväärne: puuvilla kasvatamiseks kulub suur kogus vett ja sünteetiliste kiudude tootmine baseerub naftasaadustel.

Vähendamaks tekstiilitööstuse keskkonnamõju on viimasel aastakümnel hakatud kasutama puidust toodetud lahustunud tselluloosil baseeruvaid kiudusid.

Erinevad tehnoloogiad võimaldavad toota lahutuvast tselluloosist (kõrge puhtusega tselluloos) erinevaid kiudusid, seega on tselluloos kiiresti kasvav toore tekstiilitööstuses, kus suunatakse praegu palju energiat keskkonnasõbralikumate kangaste tootmisele. Meie näeme suurt potentsiaali lahustuva tselluloosi kasutamises ennekõike kasvava turuga viskooskanga valmistamisel.

Lõpptoodete hulka kuuluvad näiteks rõivad, kangad, lõng, aga ka tsellofaan, švammid ja muud.

Lahustuvat tselluloosi kasutatakse lisaks bioplastiku, süsinikkiu, plastifikaatorite tootmiseks. Tooret saab kasutada ka atsetaatide tootmiseks keemiatööstuses.

Toore pakendi-, hügieeni- ja paberitööstusele

 

Biotoodete tootmiskompleksi üheks toodete grupiks on tselluloos, mida kasutatakse väga paljudes erinevates lõpptoodetes.

  • Pakendid: sobib kasutamiseks pakkematerjalides nii vedelike kui ka muude tarbijale mõeldud lõpptoodete jaoks.
  • Hügieenitooted: tualett- ja majapidamispaberi, salvrätikute, mitmesuguste hügieenitoodete jm sarnaste paberitoodete jaoks.
  • Trüki-, ajakirja-, mitmesuguste kontori ja arhiveermispaberid.
  • Muud paberitooted: filtrid, etiketid, tapeet, pakendipaber jpm.

Biokemikaalid

 

Biotoodete nõudluse kasv tuleneb EU kliimaeesmärkidest ja ühiskonna teadlikkuse kasvust jätkusuutlike toodete eelistamisel fosiilsete toodete asemel.

 

Keemiatoodetest annab teha erinevaid puidukeemial baseeruvaid tooteid, mille alla jäävad farmaatsia- ja kosmeetikatooted ning biokomposiitidel pärinevad materjalid.
Puidu väärindamisel tekkib kõrvalproduktina tallõli, mida edasi rafineerides saab toota erinevaid biokeemiatooteid ning biodiislikütust. Tallõli leiab laialdast kasutamist nii toidu- ja farmaatsia- kui ka värvi- ja lakitööstustes.

Roheline energia

 

Aastast aastasse kasvab energia tootmine taastuvatest allikast, toetades meie pürgimist asendada fossiilset energiat taastuvaga.

 

Rajatava tootmiskompleksi üheks väljundiks on rohelised energialahendused. Biotoodete kompleks  hakkab tootma 730 GWh taastuvat elektrienergiat aastas ning pakkuma rohelist soojusenergiat Kohtla-Järve ja Jõhvi linnade varustamiseks.

Puiduressursi efektiivsemaks kasutamiseks hakkame puidukoorest tootma biogaasi omatarbeks. Soovime arendada biogaasi puhastustehnoloogiaid nii, et toodetavat biogaasi saaks kasutada biometaanina ühistranspordi tarbeks.