fbpx

Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Kemikaaliohutus

VKG osaleb aktiivselt keemiatööstuse ettevõtmistes kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Kontsern on Eesti Keemiatööstuse Liidu (EKTL) liige ning seeläbi tihedalt seotud Euroopa ja maailma keemiatööstuse katusorganisatsioonide CEFIC ja ICCA vabatahtlike algatuste rakendamisega. Hoolime ja Vastutame (Responsible Care – RC) initsiatiivile pühenduti juba üle 15 aasta.

Kemikaalohutuse eesmärk on vähendada kemikaalidega seotud riske, et vältida kahjulike mõjude tekkimist. VKG-s tulenevad riskid toodetavate ja kasutatavate ohtlike kemikaalide omadustest ning võimalikust kokkupuutest. Vastavalt olemasolevatele riskidele rakendatakse riskide vähendamise meetmeid.

Ohtlike kemikaalide arvestus ja aruandlus

Kemikaaliriskide juhtimise eelduseks on piisava informatsiooni olemasolu kemikaalide omadustest ja nende kasutamise tingimustest ettevõttes.

Seega rakendatakse, harmoniseeritakse ja parendatakse VKGs ohtlike kemikaalide arvestuse ja aruandluse pidamist terve ettevõtte tasandil. Kontserni prioriteediks selles vallas on tütarettevõtete vaheline koostöö, sünergia ja teineteiselt õppimise soodustamine. Ettevalmistavad tööd aruandluse ja arvestuse ühtlustamiseks algasid juba varem, kuid 2013. aastal jõuti esimeste reaalsete ja võrreldavate tulemusteni.

Järgnevatel aastatel on süsteemi täiustatud, ning praegusel hetkel on kemikaalide arvestus süstemaatiline andmebaas ettevõtetes kasutatavate kemikaalide kohta. Arvestuse pidamine näitab, kus on vajalik lisaandmete kogumine, millistel töökohtadel on tegemist ohtlike kemikaalidega ja seeläbi aitab hinnata nende kasutamise riske, annab informatsiooni riski vähendamise kontrollimiseks töökohtadel või keskkonda viidavate heitmete kontrolliks.