fbpx

Kasutame sellel veebilehel küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavamaks ja turvalisemaks. Loe lähemalt

Ettevõttest

Viru Keemia Grupp on erakapitalil põhinev Eesti suurtööstusettevõte, mille peamised tegevusalad on põlevkivi kaevandamine, põlevkiviõli, soojus- ja elektrienergia koostootmine ning peenkeemia toodete valmistamine ja turustamine. Meid iseloomustab avatus, pühendumus oma tegevusele ning pidev areng. Usume, et iga samm ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile – nii meie inimestele, partneritele ja klientidele kui ka kohalikule kogukonnale. Meie missiooniks on väärtustada Eesti põhilist maavara – põlevkivi.

Kohtla-Järvel asuv Viru Keemia Grupp on erakapitalil põhinev Eesti suurim põlevkiviõlitootja, kes jätkab uhkusega 1924. aastal alguse saanud Eesti põlevkivi väärindamise traditsiooni. Erakapitalil põhineb ettevõte aastast 1997 läbi AS-i Kiviter erastamise.


 • 5 5

  ettevõtet

 • 1500 1500

  töötajat

 • 1.

  suurim põlevkiviõlitootja maailmas


Meie väärtused

VKG väärtused esindavad parimal viisil meie vaimsust ja energiat, aidates meil seada sihte ning juhtides meie otsuseid, tegevusi ja suhtlusviise. Väärtused väljendavad ideaale, mille poole igapäevaselt pürgime.

AVATUS

Edendame läbipaistvust, mitmekesisust ja uusi perspektiive.

PÜHENDUMUS

Töötame koos ühtse meeskonnana, jagades omavahel teadmisi ja aidates üksteisel edu saavutada. Tegutseme koostöös oma äripartnerite, kohaliku kogukonna ja ühiskonnaga, neid austades ja nende usaldust pälvides.

ARENG

Oleme uudishimulikud, uuenduslikud ja äritegevusele suunatud, püüeldes pidevalt paremuse poole. Oleme ettenägelikud, otsides võimalusi ja juhtides riske. Investeerime oma inimestesse, arendame oma tehnoloogiaid ja panustame jätkuvalt positiivsesse töökeskkonda.

Tegutseme jätkusuutlikult, eetiliselt ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil.

Tutvu meie Eetikakoodeksiga.

 

Meie visiooni põhipunktid

Globaalselt konkurentsivõimeline

Meie tulevaste väärtuste loomise aluseks on põhimõte säilitada muutunud turuolukorras jätkusuutliku Eesti põlevkivitööstuse eestvedaja roll ja olla innovaatiline maailmaliider põlevkivi potentsiaali avamises. Saame seda teha tänu efektiivsuse kasvule. Ohutud ja koordineeritud tegevused aitavad meil lahendada meie tööstuse ees seisvaid väljakutseid ja olla lävepakuks neist võimalustest kinni haaramisel.

Põlevkiviõlitööstuse uuendamine

Pidev areng on edu saavutamiseks hädavajalik. Oma tegevuste lihtsustamiseks ja standardiseerimiseks edendame innovatsiooni, tehes seda radikaalsete muudatuste ja koostöö kaudu. Arendades oma tehnoloogiaid kestvate väärtuste loomiseks, töötame paremini, nutikamalt ja tõhusamalt.

Meie eesmärk ja üks oluline järjepidev põhimõte on põlevkivi väärtusahela maksimaalne väärindamine ning pikendamine. VKG tänane väärtusahel on pikim Eestis ning üks pikematest maailmas.

 


Meie strateegilised eesmärgid

 

 1. Tooraine kättesaadavuse tagamine
 2. Põlevkivist maksimaalse energia eraldamine
 3. Lõpptoodete maksimaalne väärindamine
 4. Efektiivsusele suunatud organisatsiooni kultuuri tekitamine
 5. Põlevkiviõli toodete konkurentsivõimekus

Meie vastutus

Järgime kogu oma äritegevuses kehtivaid Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte ja konventsioone ning toimime eetilisel, jätkusuutlikul ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil; edendame head korporatiivset juhtimist ja austame rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi. Eetilistes küsimustes oleme avatud dialoogiks nii organisatsiooni-siseselt kui ka väliselt. Avatud, aus ja täpne kommunikatsioon on meie äritegevuse edu silmas pidades äärmiselt oluline.

INIMESI AUSTADES

Me hindame iga töötajat, tema panust, võimeid ja tehtavat tööd, soovi saavutada kontserni tootmis- ja strateegilisi eesmärke ning olla osa põlevkivitööstuse ajaloost. Soovime pakkuda ohutut ja turvalist keskkonda kõigile, kes töötavad meie rajatistes ja töökohtades. VKG ohutuse ja turvalisuse visioon hõlmab nulltolerantsi mistahes kahjude osas. Pakume keskkonda, mis eristub oma võrdsuse ja mitmekesisuse poolest. Kohtleme kõiki õiglaselt, austuse ja väärikusega. Me ei luba ühegi meie tegevustega seotud kolleegi või teiste isikute diskrimineerimist ega ahistamist.

LÄBIPAIsTVUST EDENDADES

Suhtume taunivalt mistahes korruptsiooni ja tegutseme aktiivselt selle nimel, et kindlustada korruptsiooni puudumine kogu VKG äritegevuses. Oma äritegevuses oleme avatud ja edendame oma tööstuses läbipaistvust. Kaitseme meile kuuluvat või edastatud teavet, et kindlustada asjakohane konfidentsiaalsus ja puutumatus.

ÄRIPARTNERITEGA SUHELDES

Soovime teha koostööd nendega, kes jagavad meie pühendumist eetikale ja seaduskuulekusele. Usume konkurentsi eelistesse ning osaleme konkurentsis alati õiglaselt ja eetiliselt õigustatud viisil.

KOOSTÖÖ KOGUKONDADEGA

Meie eesmärgiks on luua oma äritegevuse kaudu kohaliku kogukonna jaoks püsivaid väärtusi. Meie panus võib hõlmata otsest ja kaudset kohalikku tööhõivet, kohalike kaupade ja teenuste hankimist, kohaliku taristu arendamist ja suutlikkuse suurendamist ning sotsiaalseid investeeringuid.

Peame oluliseks jätkusuutlikkust

Oleme otsustanud arendada ressursse vastutustundlikult ja luua kogukondadele püsivaid väärtusi. Usume, et põlevkivitööstus on hea partner kohalikele kogukondadele.

 

Vaata lähemalt VKG sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruanne

VKG toetab

Meil on rõõm toetada andekate noorte inimeste tegemisi, et aidata kaasa nende talendi avastamisele ja edulugude edendamisele spordis, kultuuris ja hariduses.