oktoober 2019

Keskkonnasäästlik kliimapoliitika ei ole ainult põlevkiviõlisektori väljakutse

Täna, 18. oktoobril Liimalas toimuva Viru Keemia Grupi keskkonnapäeva pealkiri on „Põlevkivisektor ja kliimapoliitika muutustes“. Arutlusele tulevad kliimapoliitika eesmärgid nii Eestis kui Euroopas ja põlevkiviõlitööstuse tegutsemine selle kõrval.

„Kliima ja põlevkivisektori vahelisest seosest on rääkinud paljud, samas valdkonna esindajad on avaldanud arvamust pigem tagasihoidlikult. Karmistuva kliimapoliitika kontekstis on oluline mõista, mida see tähendab ühiskonnale tervikuna ning põlevkivikeemia ja -õlitootjatele kaasaarvatuna. Üldsõnalisuse asemel on vaja luua selgust, millised on meie võimalused, vahe-eesmärgid ning kas ja kuidas saab põlevkiviõlisektor kaasa aidata püstitatud eesmärkide saavutamisele,“ sõnas oma kõnes VKG juhatuse aseesimees Meelis Eldermann.

Keskkonnapäeva avas keskkonnaminister Rene Kokk, kelle sõnul tuleb keskkonnahoiu nimel leida mõistlikke lahendusi. „Teadlastel seisab ees palju tööd, et leida keskkonnasõbralikud tehnoloogiad süsinikuheite vähendamiseks, püüdmiseks ja ümbertöötlemiseks,“ lausus keskkonnaminister.

Põlevkiviõlisektoris ideaalse kliimaneutraalse toimimisviisi leidmine on väljakutseterohke, kuid lahendused, mis töötavad nii sektori kui keskkonna kasuks ja on tuleviku ning ühiskonna vaates vastutustundlikud, on olemas. VKG keskkonnapäeval käsitletakse teemat erinevatest vaatevinklitest. Sõna võtavad riigi ning EL-i juhtivad spetsialistid ning arvamuste kujundajad, rohelise maailmavaate edendajad, teadlased, avaliku sektori ning tööstuse esindajad. Päeva juhatab endine keskkonnaminister Siim Kiisler.

Esinejate ettekanded avaldame ka kontserni kodulehel alates 19. oktoobrist.

Lisainformatsioon:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post