november 2006

VKG Oil AS käivitas uue tööstusjäätmete käitlemise süsteemi

Novembris alustas VKG Oil ASis tööd õlitootmise vedelate jäätmete käitlemise süsteemi esimene etapp. Ligi 3 aastat kestva ja üle 50 miljoni krooni maksva projekti raames ehitatakse välja kogu süsteem, mis võimaldab õlitootmise vedelad jäätmed kogumahus ümber töödelda.

Õlitootmise vedelad jäätmed ehk fuussid kujutavad endast õli, vee ja põlevkivitolmu pigilaadset segu. Fuussid tekivad põlevkiviõli töötlemise käigus, kui õlist setitatakse välja sinna utmisprotsessi käigus sattunud vesi ja tahked osakesed. Fuussid on seni olnud põlevkivitööstuse lahutamatuks osaks, vaatamata sellele, et võimalusi nende kasulikuks rakendamiseks või tööstusprotsessist elimineerimiseks otsiti üle 80 aasta. Seni utliseeriti fuusse kas sealsamas põlevkivitöötlemise retortides või siis tsemendiahjudes. Viimastel aastatel ongi Kunda Nordic Tsement AS olnud VKG Oil AS põhiliseks partneriks fuusside utiliseerimisel.

Peale mitmeaastaseid katsetusi erinevatel katseseadmetel võttis VKG Oil AS kasutusele uue tööstusliku protsessi, mille tulemusel fuusse enam ei teki. Kogu toorõli filtreeritakse ning õlis leiduvad vee ja muud osakesed püütakse kinni spetsiaalselt põlevkiviõlile disainitud filtrisüsteemis. Uue tööstusprotsessi lõppproduktiks on tahke filtrikook, mida kasutatakse kütusena tahkekütuse kateldes. Filtreerimisseadmed on hermeetilised ning õliaurud seotakse spetsiaalsete absorbentide abil.

Filtratsiooniprotsessi juurutamist kommenteerib VKG Oil AS-i juhataja Nikolai Petrovitš: «Esimeseks suureks plussiks on keskkonnamõju vähenemine. Kuna põlevkiviõli setitati lahtistes mahutites, sattus paratamatult välisõhku õliaure. Nüüd on õhuheitmed välistatud. Teiseks vähenesid oluliselt kaod põlevkiviõli tootmisel. Sisuliselt olid ju fuussid põlevkivitolmuga saastunud õli. Nüüd filtreeritakse puhas õli välja, see saadetakse edasi oma tavapärast teed destilleerimisele, kus saadakse juba kaubaõlisid».

VKG Oil AS on Viru Keemia Grupp AS-i suurim tütarettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on põlevkiviõli tootmine. VKG Oil on Eesti vanim ja suurim põlevkivitööstusettevõte, mis rajati 1924. ndal aastal. Ettevõte pakub tööd ligi 400 töötajale.

Lisainformatsioon:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
Tel. 33 42 702
GSM 52 32 700
e-post: Julia.Aleksandrova(at)vkg.ee