september 2019

VKG Elektrivõrgud ja Elering asuvad uurima elektrivõrgu optimeerimist Ida-Virumaal

Elektri süsteemihaldur Elering ja Ida-Virumaal tegutsev jaotusvõrguettevõte VKG Elektrivõrgud sõlmisid reedel, 20. septembril lepingu võrkude ühiseks planeerimiseks, et muude ühistegevuste kõrval uurida elektrivõrgu optimeerimise võimalusi.

Koostöö eesmärgiks on suurendada piirkonna varustuskindlust ja teiselt poolt optimeerida olemasolevat elektrivõrku, et tagada ühiskonna vaates madalamad pikaajalised investeerimis- ja ülalpidamiskulud.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul võib osutuda otstarbekaks vähendada liinide ja alajaamade hulka endistes kaevanduspiirkondades, kus elektritarbimine on kaevandamise lõppemisel järsult langenud. „Samas vajab tugevamat elektrivõrku kiirelt arenev Sillamäe piirkond. Konkreetsete tegevustena on Eleringil plaanis tugevdada Sillamäe tööstuspiirkonnas asuva Allika alajaama varustuskindlust,“ märkis Veskimägi.

„Koostööleppe ja koostatavate arengukavade väärtus seisneb selles, et investeerimisotsustele läheneda terviklikult ja pikka plaani silmas pidades,“ ütles VKG Elektrivõrkude juhatuse liige Ivo Järvala. „Lõpptarbija jaoks tähendab koostöö aga varustuskindlust ja optimaalseid võrgutasusid,“ lisas Järvala.

Sõlmitud leping on tähtajatu ning esimesed ühised piirkondlikud arengukavad peaksid selle alusel valmima 2020. aasta kevadel.

Elering on elektri süsteemihaldur, mis seob tootjatest, erinevatest jaotusvõrkudest ja suurtarbijatest koosneva elektrisüsteemi üheks tervikuks. Elektri hallatav põhivõrk koosneb ligikaudu 5500 kilomeetrist kõrgepingeliinidest ja 150 alajaamast. Muu hulgas haldab Elering elektri välisühendusi Soome, Läti ja Venemaaga.

Elektri jaotusteenust osutav VKG Elektrivõrgud tegutseb Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linnas. Ettevõte haldab 930 kilomeetrit 0,4-110-kilovoldist elektrivõrku ja 370 alajaama. Ettevõttel on kokku ligikaudu 33 000 klienti ja aastane võrguteenuse maht ulatub ligi 240 gigavatt-tunnini. VKG Elektrivõrgud kuulub müügimahu poolest Eesti kolme suurema elektrienergia jaotusvõrgu hulka.