fbpx

October 2006

VKG ehitab uut poolkoksi ladustamisala

2. oktoobril VKG tütarettevõte Viru RMT OÜ on alustanud uut poolkoksi ladustamisala ehitamist. Uus poolkoksi ladustamisala rajatakse olemasolevate poolkoksimägede laugele nõlvale.

Projekti I etapis osalevad kaks VKG tütarettevõtet: Viru RMT OÜ ja VKG Transport AS. VKG Transport AS-i ülesanne käesolevas projektis on ehitada uus tee ladestusalale, mida hakatakse kasutama nii ladestamiskohta piirava valli ehitamise eesmärkidel, kui ka tulevikus ladestamiskohale poolkoksi transportimiseks. Uue tee ehitus algas 14. septembril 2006. Kuigi selle ehitus ei ole veel lõpetatud, siis ehitatud 600 – meetrilisest teelõigust piisab selleks, et oma tööd saaks alustada Viru RMT, kes on ehituse praeguses etapis peatöövõtja.

Viru RMT ülesanne on poolkoksi ladustamiskoha piirdetammi ja -kraavi ehitus. Poolkoksi ladestamine ise hakkab tulevikus toimuma 0,5 meetriste kihtidena, mis tihendatakse. Iga ladestatud kiht on järgnevale veetihedaks aluseks ja uus kiht eelnevale katteks. Sajuveed suunatakse kogumiskraavidesse ja sealt edasi settebasseini, kust saab seda edasi pumbata puhastusseadmetesse. Tänu sellisele tehnoloogilisele lahendusele välistatakse sadevee imbumine poolkoksiladestusse ning selle reostumine seal. See loob koos muude meetmetega eeldused põhjavee edasise reostamise vähenemiseks. Viru RMT ettevalmistustöö ehitustööde teostamiseks algasid 19. septembril.

Kogu projekti maksumus ulatub 30 mln. kroonini, millest 7,5 mln. kulub piirdetammi ja -kraavide ehitamiseks. Uue ladestusala ehitustööd on VKG plaani järgi kavas lõpetada 1-ks septembriks 2007.

Uue poolkoksi ladestuspaiga ehitamist kommenteerib VKG keskkonna- ja tehnikaosakonna juhata, hr Jaak Jürgenson: „Uue, nõuetele vastava poolkoksi ladestuspaiga rajamine tuleneb EL prügiladirektiivist. Prügilad peavad olema vastavusse direktiiviga viidud 16. juuliks 2009.a. Uue poolkoksi ladestamisala ehitus on poolkoksimägedega seonduvate tööde algus. Keskkonnaministeerium kavandab olemasolevate vanade “mägede” sulgemise. Vastavad ettevalmistustööd on juba alanud ning aastaks 2013 peaksid need olema nõuetekohaselt korrastatud”.

Viru Keemia Grupp AS on Eesti suurim põlevkivi keemiatööstusettevõte, mis praeguseks koosneb 9 tütarettevõttest. VKG on Kohtla-Järve linna suurim tööandja, kus leiab endale tööd 1395 inimest. VKG keskkonnapoliitika toetab VKG üldeesmärke – olla maailma innovatiivseim ja keskkonnasõbralikuim põlevkivitöötleja.

Lisainformatsioon ja foto :
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
Tel. 33 42 702
GSM 52 32 700
e-post: Julia.Aleksandrova(at)vkg.ee