fbpx

September 2006

Eesti Teaduste Akadeemia väljasõit Kohtla-Järvele

20. septembril 2006 toimus Eesti Teaduste Akadeemia väljasõit Kohtla-Järvele eesmärgiga tutvuda Viru Keemia Grupi tegevusega

Eesti Teaduste Akadeemias kord aastas toimuv traditsiooniline ühe tootmisettevõte külastus oli seekord korraldatud eesmärgiga lähemalt tutvuda Viru Keemia Grupi – Eesti peamise põlevkiviõli tootja – tegevuse ja arenguga. Kohtumise peateemaks oli põlevkiviõli tootmine ja selle tulevik.

Hommikuses osas tegi ettekande Viru Keemia Grupi juhatuse esimees hr Janek Parkman, kes vastas ka akadeemikute rohkearvulistele küsimustele. Järgnes ekskursioon Viru Keemia Grupi tütarettevõttes VKG Oil AS (VKG Oil AS-i põhitegevusaladeks on põlevkiviõli, põlevkivifenoole ja madala kalorsusega gaasi tootmine).

Pärast lõunat toimus akadeemikute, VKG juhatuse liikmete ja külaliste mõttevahetus põlevkivitöötlemise teemal. Arutelust võtsid osa Narva Elektrijaamad AS-i, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ ning Põlevkivi Instituudi esindajad. Ürituse moderaatoriks oli akadeemik Mihkel Veiderma. Mõttevahetuse kokkuvõtte saadab Teaduste Akadeemia tutvumiseks Vabariigi Presidendile ja Peaministrile.

Akadeemik Mihkel Veidermaa sõnul oli Viru Keemia Grupi valimine väljasõidukohtumise sihiks loogiline ja seotud maailma huvi tõusuga õlitootmise vastu. „Mina olen kindel, et põlevkivi töötlemisel Eestis on ees pikk ja edukas areng. Loodame, et meie riigile nii omane majandusharu jätkab edukalt ja aitab kaasa ka piirkonna edenemisele”, sõnas akadeemik Veiderma.

Väljasõidust võtsid osa Akadeemia president Richard Villems, asepresident Ain-Elmar Kaasik, peasekretär Leo Mõtus, akadeemikud Mihkel Veiderma, Enn Mellikov, Anto Raukas, Loit Reintam, Arved-Ervin Sapar, Peeter Tulviste. Kohal olid ka Akadeemia-poolsed väljasõiduistungi korraldajad – Akadeemia peasekretäri asetäitja Galina Varlamova ja presidendi sekretär-referent Tartus Ülle Sirk.

Ühisfoto

Lisainformatsioon:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
Tel. 33 42 702
GSM 52 32 700
e-post: Julia.Aleksandrova(at)vkg.ee