mai 2019

VKG Soojuse jaotusvõrku tunnustati „Tõhusa kaugkütte“ märgisega

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühing (EJKÜ) tunnustas tänavu VKG Soojuse kogu jaotusvõrku energiatõhusa kaugküttesüsteemi märgisega.

Märgis „Tõhus kaugküte“ tõendab ja tunnustab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia ja koostoodetud soojuse enamust kaugküttesüsteemis. Märgisega teavitatakse tarbijat kaugküttesüsteemi tõhususest ning tõstetakse esile kaugkütet kui tõhusat, keskkonnasõbralikku, mõistliku hinnaga ja mugavat soojusvarustuse viisi. Lisaks vastab selle märgisega tunnustatud kaugküttevõrk ka Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tingimustele.

VKG Soojuse juhatuse liikme Andres Klaasmägi sõnul lihtsustab see märgis ka hooneomanike elu, kuna tagab hoone energiatõhususe hindamisel, et kaugkütte tõhusus on juba määratud.

„VKG-s toodetakse soojus põlevkivi töötlemisel tekkivast põlevkivigaasist, mis on selgelt väga tõhus ja keskkonnasõbralik viis. On hea meel, et nüüd on VKG Soojusel selle kohta olemas ka ühingu ametlik tunnustus, mis nii meie kui ka meie klientide elu lihtsustab,“ lisas Klaasmägi.

EJKÜ tegevjuht Siim Umbleja tõi välja, et soojuse tootmiseks on väga mõistlik kasutada tööstusettevõtte tootmisprotsessis tekkivat heitsoojust, nagu VKG seda teeb. „Soovime märgisega esile tõsta kaugkütet kui keskkonnasõbralikku ning kaasaegset soojusvarustuse süsteemi, mis vastab kõigile energiatõhususe nõuetele. Märgis võimaldab ka suurendada tarbijate teadlikkust ja huvi soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste kohta,“ selgitas Umbleja.

Märgis „Tõhus kaugküte“ väljastatakse kaugküttesüsteemile viieks aastaks ning märgise saanud ettevõte peab märgise tingimustele vastavust tõendama vähemalt kord aastas.

VKG Soojus AS on võrguettevõte, mis tegeleb soojusenergia edastamise ja müügiga Ahtme-Jõhvi piirkonnas ning Kohtla-Järvel. Ettevõte varustab soojusega üle 30 000 elanikuga piirkonda.