märts 2007

VKG Resinsit hakkab juhtima Imre Saks

Alates 26. märtsist 2007 lahkub Viru Keemia Grupp AS-i (VKG) tütarettevõtjast VKG Resins AS-i juhataja kohalt David James O`Brock-Kaljuvee, kes leidis enda jaoks uue väljakutse AS-s Silmet. Uueks juhatajaks on VKG Resinsi endine tootmisdirektor Imre Saks.

VKG juhatuse esimehe sõnul on Imre Saks hästi kursis VKG Resinsi tootmis- ja turundustegevusega. „VKG Resins on kasumit tootev tütarettevõtja. Juhataja vahetus ei too kaasa suuri muudatusi, 2006. aastal alustatud investeeringuid jätkatakse ka 2007. aastal,” lisas VKG juhatuse esimees Janek Parkman.

„Selle aasta tähtsamaks ülesandeks on fenoolvaikude tootmise laiendamine. Planeerime kahekordistada fenoolvaikude müügikäivet,” sõnas VKG Resins AS-i juhataja Imre Saks.
Imre Saks alustas meil töötamist 2002.aastal tollases Viru Liimid AS-s sünteeskeemia seadmejuhatajana. Aasta hiljem jätkas tööd tootmisdirektorina.

Peamine toodang koosneb karbamiidformaldehüüdvaikude erinevatest modifikatsioonidest ning vedelast fenoolformaldehüüdvaigust, mida kasutatakse puitlaastplaatide, puitkiudplaatide ja vineeri valmistamiseks.

VKG Resins AS omab kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ISO 9001 alates märtsist 2001 aastal ja ISO 14001 alates märtsist 2004.a. Detsembrist 2006 kehtib töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem OHSAS 18001:1999.

2006.aaastal moodustas VKG Resins AS-i müügitulu 147,2 milj krooni. Ettevõttes töötab 113 inimest.
Lisainformatsioon:
Õnne Pilvet
VKG infojuht
e-post:

Uudised