august 2017

VKG kasvatas käivet 24% ja jõudis kasumisse

Kontserni Viru Keemia Grupp 2017. aasta esimese kuue kuu käive ulatus 82,5 miljoni euroni, mis on aastavõrdluses 24% võrra parem tulemus. Esimese kuue kuu jooksul töödeldi kontsernis ümber 2,2 miljonit tonni kaubapõlevkivi (+57%), müüdi 267 000 tonni kaubaõli (+59%) ning puhaskasum ulatus 1,9 miljoni euroni. 2016. aasta esimesel poolel töötasid VKG tootmisüksused nafta madalate maailmaturu hindade tõttu allakoormatult ning realiseeritud kaubaõlide maht moodustas vaid 168 000 tonni. Kaks kolmandikku kontserni käibest on seotud just põlevkiviõlitoodete ekspordiga, seega avaldas müügimahtude märkimisväärne kasv mõju ka finantstulemustele tervikuna.

„Üle kahe miljoni tonni ümbertöödeldud kaubapõlevkivi, millest toodeti 275 000 tonni erinevaid kaubaõlisid, on kontserni läbi aegade parimad tulemused ja oleme sellega igati rahul. Ojamaa kaevandus töötab maksimaalse koormuse lähedal aastatootlikkusega umbes 4,2 miljonit tonni kaubapõlevkivi. Antud tootmismaht võimaldab varustada tükipõlevkiviga kaks Kiviter vabrikut, kuid kaks vabrikut on kivi puuduse tõttu jätkuvalt konserveeritud. Kolme Petroter põlevkiviõlitehaste täiskoormusel hoidmiseks oleme sunnitud jätkuvalt kasutama laovarus olevat põlevkivi. VKG tootmisahel töötas sujuvalt ning täiskoormusega, mille tõttu saimegi suurendada õlitoodangut 72% võrra ning kaevandatud põlevkivi kogust 2,5 korda,“ lausus kontserni finantsdirektor Jaanis Sepp.

Tootmisüksuste koormamise ning VKG Ojamaa kaevanduse täisvõimusele naasmise tulemusel suurenes kontserni töötajaskond 12% võrra ning esimese poolaasta lõpu seisuga annab VKG tööd 1764 inimesele.

Põlevkiviõli tootmismahud on avaldanud positiivset mõju ka muudele tootmisnäitajatele. Esimese poole aastaga tootis kontserni tütarettevõte VKG Energia 200 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis on peaaegu 40% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kasv toimus tänu põlevkivi ümbertöötlemisel tekkivate gaaside koguse suurenemisele ning efektiivsemate seadmete rakendamisele Põhja elektrijaamas. Soojusenergia realiseerimine ümbruskonna linnade varustamiseks moodustas 161 gigavatt-tundi (+3%).

Kuna suuremad investeerimisprojektid kontsernis on planeeritud aasta teiseks pooleks, kahanes investeeringute maht võrreldes möödunud aruandlusperioodiga kahekordselt. Investeerimismaht moodustas 9,5 miljonit eurot, millest poole suunasime töökindlusesse.

Eesti riigieelarvesse laekus kontserni tegevuse tulemusel esimese kuue kuuga erinevaid makse ja tasusid kokku 18 miljonit eurot (+20%). „Kahetsusväärne on, et vaatamata riigi poolt antud lubadustele ja sisulise eeltöö tegemisele, pole suudetud välja töötada uut põlevkivi ressursitasude pikaajalist süsteemi. Täna valitseb pretsedenditu olukord, kus suure investeeringumahuga tööstusharus puudub teadmine maksumäärade osas isegi 6 kuud ette“, lisas Sepp.

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post

Uudised