juuni 2007

Viru Keemia Grupp AS alustas tsemenditehase rajamise keskkonnamõjude hindamisega

VKG kontsern uurib võimalusi rajada oma territooriumile Kohtla-Järvel tsemenditehas. Kütusena on plaanis kasutada põlevkiviõli tootmisel tekkivat uttegaasi ning toormena kasutatakse osaliselt ära ka õlitootmise jäätmed – põlevkivi poolkoks.

Tehase projekteerimisele ja ehitamisele kulub umbes 4 aastat. Tootmist ei alustata enne 2011. aastat. Kuna nii kasutatav kütus kui toore on unikaalsed pööratakse tehnoloogia valikule suurt tähelepanu. Kavatsetakse kasutada kaasaaegseimat kuiva tsemenditootmise tehnoloogiat, mille tulemusel tekib minimaalselt müra ja tolmu. Ainus kriitiline tegur on seejuures vajaliku CO2 kvoodi saamine.

Kogu investeeringu suurus on 2 kuni 2,5 mlrd krooni. Kavandatava tööstuse tehnoloogiline võimsus on 2 500 tonni klinkrit ööpäevas või 1 mln tonni tsementi aastas. Tehase ehitamisega tekib 80 kuni 100 uut töökohta.

VKG arendusdirektori Jaanus Purga sõnul on tehase rajamise peamiseks motiiviks põlevkivi optimaalne kasutamine. “VKG prioriteet on keskkonnakoormuse pidev vähendamine ning efektiivsuse tõstmine. Tsemenditehas võimaldaks teatud koguse Eestis kaevandatavat põlevkivi ära kasutada jäätmevabalt ning muuta kogu tema orgaanilise ja mineraalosa potentsiaal väärtuslikeks toodeteks.”

VKG on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille kogemus ulatub 1924. aastasse. Kontserni missiooniks on Eesti tähtsaima maavara, põlevkivi väärtustamine. VKG 11-s ettevõtetes leiab rakendust rohkem kui 1400 inimest nii Ida-Virumaalt kui kogu Eestist.

Lisainformatsioon:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
GSM 52 32 700
e-post: Julia.Aleksandrova(at)vkg.ee

Uudised