november 2017

Viru Keemia Grupi põlevkiviõli toodang kasvas III kvartalis 21% võrra

Kolmas kvartal osutus kontsernile Viru Keemia Grupp nii majandus- kui ka tootmisnäitajate poolest edukaks. VKG müügitulu kasvas III kvartalis kõikides segmentides. Kontserni käive suurenes eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 15% võrra, moodustades 33,5 miljonit eurot. „Kõige rohkem avaldas käibele mõju toodangu mahu suurenemine ning nafta hinna tõus maailmaturgudel. Osaliselt on käibe kasvu pärssinud varasematel perioodidel sõlmitud madalama hinnatasemega tulevikutehingute realiseerumine“, kommenteeris kontserni finantsdirektor Jaanis Sepp. 

Kolme kuuga toodeti kokku 1,04 miljonit tonni kaubapõlevkivi (+67%). Õlitehaste toodanguks kujunes kolmandas kvartalis 125 000 tonni kaubaõli (+21%). Kokku toodeti kontsernis kolme kvartali jooksul 400 500 tonni kaubaõli (+52%). Põlevkiviõli tootmismahud on avaldanud positiivset mõju ka muudele tootmisnäitajatele. Kolmandas kvartalis tootis kontserni tütarettevõte VKG Energia 115 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis on 11% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Kontsern jätkab terve rea investeerimisprojektide, näiteks uue 100 MW nimivõimsusega aurukatla, Kiviteri õlivabrikutest poolkoksi viiva torukonveieri ning uue prügila projekti elluviimist. Üheksa kuuga moodustas investeeringute maht 15,7 miljonit eurot, millest 6 miljonit investeeriti viimase kvartali jooksul.  Üle poole investeeringutest läks töökindluse projektidesse.

VKG tsirkulatsiooniõli puhastamise projekt, mille kallal kontserni insenerid terve aasta vältel aktiivselt töötanud on, võimaldab juba 2018. aasta alguses suurendada Petroter põlevkiviõlitehastest väljatuleva toodangu mahtu ligikaudu 10% võrra. Väljakujunenud turuolukorras, kus puudub ligipääs põlevkiviressursile, on tehnoloogiline areng ainus võimalus tootlikkuse parandamiseks.

VKG Soojus viib  Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel ellu projekti veel 1960. aastate lõpus valminud soojustrasside väljavahetamiseks. Projekti hinnanguline maksumus on kuni 4 miljonit eurot ning see viiakse ellu järgmise kahe aasta vältel, mil vahetatakse ligikaudu 10 kilomeetrit soojustorusid. Tulemuseks on minimaalsed soojuskaod ning soojustorustiku tõhus töökindlus.

Eesti riigieelarvesse laekus kontserni tegevuse tulemusel kolme kvartaliga erinevaid makse ja tasusid kokku 28,5 miljonit eurot, millest ligi kolmandiku moodustasid keskkonnatasud. „Jätkuvalt ootame riigilt otsust ressursitasude osas. Kaks kuud enne aasta lõppu säilib teadmatus, milliseks kujuneb ressursitasu alates 01.01.2018 ning kas jätkatakse ajutiste või püsivate lahendustega“, rääkis Sepp. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post

Uudised