juuni 2018

VKG torukonveierid on keskkonnasäästlik viis jäätmete käitlemiseks

Selle aasta kevadest liiguvad Viru Keemia Grupi põlevkiviõlitehastest ja -vabrikutest kõik jäätmed, nii poolkoks kui ka tuhk, ladestamispaika mööda keskkonnasõbralikke torukonveiereid. See tähendab oluliselt väiksemat mõju keskkonnale, puhtamat tootmisterritooriumi ja suuremat majanduslikku efektiivsust.

„2015. aastal avasime kolmanda Petroter põlevkiviõlitehasega ka tuhaärastuskonveieirite järelniisutussõlmega kompleksi, mille investeering ületas 10 miljonit eurot. Kolmest Petroter tehasest põlevkivituhka ladestamisalale vedava torukonveieri efektiivne ja töökindel töö tõestas, et see on väga hea lahendus, mis tuleb võtta kasutusele ka Kiviter vabrikute puhul, kust ladestamisalale tuleb liigutada poolkoksi,“ kirjeldas VKG Oili juhatuse liige Nikolai Petrovitš.

1,5 miljoni euro suurune investeering Kiviteri poolkoksi torukonveierisse võimaldab jätta kasutamata veoautod, mis poolkoksi tehasest peale laadisid ja seda mäkke ladestama sõitsid. Ligi 900 meetrisel lõigul tuli veoautodel läbida kokku vähemalt 50 meetrit tõusu, mis tähendas väga suurt kütusekulu ja seega ka CO2 emissiooni. Torukonveier vähendas veoautode edasi-tagasi sõitmise teekonda 2,5 kilomeetri võrra, mis tähendab, et ööpäevas jääb sõitmata kuni 625 kilomeetrit ja säästetakse kuni 563 liitrit kütust.

Tegemist on uue ja innovaatilise lahendusega, mida kasutatakse viimasel kümnendil paljudes tööstusharudes, kuid siia regiooni neid väljaspool VKG-d veel jõudnud pole. Torukonveier on avatud konveierist kitsam, võtab vähem ruumi ning sellega on võimalik võtta suhteliselt järske kurve ja suuremaid tõuse. Laadimisalal on torukonveier sarnane avatud konveieriga, kuid transpordilint võtab pärast poolkoksi peale laadimist rullikute abil toruja kuju. Samuti on tegemist väga ilmastikukindla tehnoloogiaga. Tuhakonveieri käikulaskmisega ehitati mäe peal välja vastuvõtu- ja laadimissõlm ning planeeriti ümber mäepealne plats turvalisuse tagamiseks ning autode manööverdamiseks kuuluva aja lühendamiseks.

„Põlevkivi töötlemise logistiline ahel peab olema kasumlikuks tootmiseks väga efektiivne ja konveierid on selle saavutamiseks väga hea lahendus. Kokku on VKG tootmisterritooriumil juba kakskümmend kaks kilomeetrit maapealseid konveiereid – need veavad põlevkivi Mäetaguse vallas asuvast Ojamaa kaevandusest Kohtla-Järve tootmisterritooriumile, edasi jaotussõlmest Petroter ja Kiviter tehastesse ning tootmisjäägid – ladestamispaika. Mida vähem peame autosid kasutama, seda parem nii loodusele, efektiivsusele kui ka töökeskkonnale,“ selgitas Petrovitš.

Poolkoksi konveierisüsteemi pikkus on 1,36 kilomeetrit ning põhitoru läbilaskevõime on 240 tonni tunnis. Eelmisel aastal tekkis kontsernis põlevkivi ümbertöötlemise käigus kokku 1,74 miljonit tonni tuhka ja 635 500 tonni poolkoksi. Prognoosijärgselt läheb sel aastal ladestamisele 2 miljonit tonni tuhka ja 811 000 tonni poolkoksi.

Kokku investeeris Viru Keemia Grupp 2017. aastal 26 miljonit eurot. Üle 11 miljoni euro oli suunatud keskkonnaalastesse projektidesse ja ennekõike välisõhu kvaliteedi parandamisse ning jäätmekäitlusesse. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post