juuli 2020

VKG siseneb ainulaadse tootega USA turule

Pärast ligi viis aastat kestnud registreerimisprotsessi sai Viru Keemia Grupp (VKG) õiguse müüa alates juulist USA turul oma ainulaadset põlevkivikeemia toodet Honeyol™, mida kasutatakse näiteks rehvi- ja nahatööstuses.

„Uue keemiatoote registreerimine USA turul on väga põhjalik protsess, mille läbimine andis meile väärt kogemuse. Kui Euroopa Liidus võime toota ja turustada üle 40 erineva põlevkivist toodetud kemikaali, siis suurele USA turule siseneme esimest, kuid loodetavasti mitte viimast korda,“ ütles registreerimisprotsessi ning kontsernis toodetavate kemikaalide ohutuse eest vastutav projektijuht Kitty Teimann.

USA turul on Honeyolil™ kaks suuremat kasutusvaldkonda: rehvitööstuses kummivaikude tootmine ning liimvaikude tootmine puidutööstuse tarbeks. Tegemist on ühe parima alternatiiviga levinud kemikaalile resortsiinile, mida kasutatakse USA turul väga laialdaselt, seega on ka Honeyoli™ potentsiaal sealsel turul suur. Huvi Kohtla-Järvel toodetava Honeyoli™ vastu on juba registreerimisprotsessi käigus üles näidanud mitu suurt ameerika klienti.

„Peenkeemia on meie põhitootmise loogiline jätk, millega oleme süstemaatiliselt tegelenud juba 2000ndate algusest. Arendame põlevkivikeemiat haruna, sest näeme selles kindlat potentsiaali ning usume selle jätkusuutlikkusse ka tulevikus. Käesoleval aastal ületab põlevkivikeemia ja fenooltoodete nõudlus esmakordselt potentsiaalset tootmismahtu, mis on seotud uute müügiareaalide ja -suundade avanemisega. Selle arengu loomulikuks jätkuks on ka USA turu avanemine,“ lisas VKG juhatuse aseesimees ja tehnikadirektor Meelis Eldermann.

VKG on ainus ettevõte, mis toodab põlevkivist peenkeemiatooteid, mida kasutatakse üle maailma vedelkristallide ja ravimite tootmiseks, komponendina juuksevärvides ja karusnaha parkimisel, samuti analüütiliste kemikaalidena. Peenkemikaale sünteesitakse fenoolidest, mis on põlevkiviõli tootmise kõrvalprodukt. Kõrge lisandväärtusega peenkemikaalide tootmine on osa ringlusmajandusest ja pikendab õlitootmise väärtusahelat.

Mullu tootis kontsern 1 520 tonni peenkeemia- ja fenooltooteid, mida ettevõte müüs enamasti välisturgudel. VKG eksportis 2019. aastal toodetud põlevkivikeemiat 2,6 miljoni euro eest, mis on aastatagusest 18% rohkem.

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post