oktoober 2016

VKG Petroter III tehase tehnoloogilised näitajad ületavad ootusi

Eelmisest septembrist töötav kontserni Viru Keemia Grupp uusim põlevkiviõlitehas Petroter III, mis saavutas täisvõimsuse kõigest ühe nädalaga, on vähem kui aastaga tootnud 136 000 tonni põlevkiviõli. Sellise näitajani on õnnestunud jõuda tänu kõrgele tootmisalasele efektiivsusele ja tehase tõrgeteta tööle, mis võimaldas vähendada plaaniliste lühiajaliste hooldusseisakute arvu kolmeni aastas.

Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann: “Nii Pariisi kliimakokkulepe kui ka Eesti energiamajanduse arengukava näevad ette põlevkivi otsepõletamise asendamise õli, elektri ja soojuse koostootmisega. Majanduslikult efektiivselt töötava Petroter-tehnoloogiaga anname oma panuse Pariisi kliimakokkuleppega püstitatud eesmärkide saavutamisele, sest õli, energia ja soojuse koostootmisel on süsihappegaasi eriheide toodangu energiaühiku kohta 80% võrra väiksem kui otsepõletamisel.
Petroter-tehnoloogia tõestab oma edukust aastast 2010, näidates kõrget ökoloogilist ning investeerimisefektiivsust. Kõigi kolme Petroter tehaste energiaefektiivsus ületab täna 81% ning nende töökoormus ületab pidevalt 100% projekteeritud nominaalvõimsuse, kuid näeme võimalusi ka antud näitaja suurendamiseks.“

Üks Petroter-tehnoloogial töötav õlitehas töötleb aastas umbes 1 miljon tonni põlevkivi, millest saadakse peale põlevkiviõli toodete ka kõrvaltoodangut, näiteks elekter ja soojusenergia ümbruskonna linnade küttega varustamiseks. Petroter III tehase ehitamine algas 2013. aasta oktoobris ja see käivitati 2015. aasta septembris. Petroter III projekti maksumuseks kujunes 84 miljonit eurot.

VKG on suuruselt teine põlevkiviõli tootja maailmas. 2015. aastal töötlesid VKG põlevkiviõli tehased üle 3,5 miljoni tonni põlevkivi, tootes 506 000 tonni põlevkiviõli, mis moodustas 56% kogu Eestis toodetava põlevkiviõli kogusest. Kontserni aastane panus riigieelarvesse on ligikaudu 35 miljonit eurot, millest üle kolmandiku moodustavad keskkonnatasud. VKG annab tööd 1800 inimesele Virumaal.

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post