detsember 2006

VKG Oil AS parendab põlevkivitööstust

Põlevkivitööstuse tootmisjäägi poolkoksi vastavusse viimiseks EL prügiladirektiivi nõudmistega parendab VKG Oil AS põlevkivitöötlemise protsessi.

EL Prügiladirektiiv1999/31/EÜ sätestab ladestatavate jäätmete üldorgaanika sisalduse. Vastavalt direktiivi nõudmistele on ohtlike jäätmete üldorgaanika lubatud sisalduseks kuni 8%. Poolkoksi orgaanilise aine tegelik sisaldus ületab direktiiviga määratud piire 4 protsendipunkti võrra ulatudes kuni 12%-ni. Selleks, et viia oma poolkoksi orgaanikasisaldus kooskõlla prügiladirektiivi nõudmistega, alustas VKG Oil AS 2005. aastal põlevkivi töötlemisprotsessi parendamist. Rohkem kui 24 miljonit krooni ja kõiki kolme gaasigeneraatorjaama hõlmav rekonstrueerimisprojekt lõpeb 2008. aasta juuliks. Praegu ollakse rekonstrueeritavate gaasigeneraatorjaamade töödega graafikust ees. Ümber ehitatud ja lisaseadmetega varustatud gaasigeneraatoritest väljuv poolkoks vastab ladestamiskõlblikkuse kriteeriumidele. Tänu rakendatud täiendustele muutub kokkuhoidlikumaks ka tooraine kasutus.

Poolkoksi ladestamist Kohtla-Järve prügilasse alustati 1938. aastal. Käesolevaks ajaks on Kohtla-Järvel ladestatud hinnanguliselt üle 70 milj. tonni poolkoksi, sellest VKG kuuluva VKG Oil AS poolt aastatel 1999 – 2006 (k.a) ca 3.6 milj. tonni. Poolkoks on põlevkivitöötlemise jääk, mille EL nõuetele vastavaks käitlemiseks on VKG Oil AS alustanud uue poolkoksi ladestusala ehitamist, mis on plaanis valmis saada 2007. aasta teisel poolel.

Lisainformatsioon:

Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
Tel. 33 42 702
GSM 52 32 700
e-post: Julia.Aleksandrova(at)vkg.ee