detsember 2006

VKG Energia sõlmis lepingu väävlipüüdmisseadme rajamiseks

Viru Keemia Grupp AS kontserni ettevõte VKG Energia OÜ sõlmis 14.detsembril lepingu Rootsi firma Alstom Eesti filiaaliga Alstom Estonia AS suitsugaaside desulfureerimisseadme rajamiseks. Suitsugaaside desulfureerimis- ehk väävlipüüdeseade paigaldatakse VKG Energia Põhja soojuselektrijaamale Kohtla-Järvel ning selle ülesandeks on elektrijaama suitsugaaside puhastamine vääveldioksiidist (SO2). Seadme tööpõhimõte seisneb suitsugaaside „pesemises” lubjarikka veega selliselt, et väävliühendite ja lubja reageerimisel tekib tahke kips. Kipsi on võimalik kasutada ehitusmaterjalina.

Väävlipüüdeseade rajatakse 2007. aasta jooksul ning see käivitatakse 2008. aasta algul. Väävlipüüdeseadme maksumus küündib 140 miljoni kroonini. Väävlipüüdeseadme rajamise vajadus tuleneb suurte põletusseadmete direktiivist, mille kohaselt on alates 2008.a. kõigil Euroopa Liidu suurtel elektrijaamadel kohustus vähendada oluliselt vääveldioksiidi heitmeid. Keskkonnaspetsialistide arvates on just väävliühendid kütuste põletamisel tekkivad esmatähtsusega saasteained, mis põhjustavad happevihmade teket.

Kommenteerib VKG Energia juhatuse esimees Andres Veske: „Väävlipüüdeseadmeid on maailmas kasutusel mitmetes elektrijaamades, kuid Eestis on taoline investeering esimene omataoline. VKG Energia Põhja soojuselektrijaamal on küll direktiivi nõuete täitmisel üleminekuaeg 2015. aastani, kuid energeetikas ei tohi jätta asju viimasele minutile.” Lepingu sõlmimist kommenteerib VKG juhatuse esimees Janek Parkman: „ Kiirustasime investeeringuga, kuna plaanime rajada Kohtla-Järvele uue moodsa õlitehase. Et just VKG Energia kasutab ära õlitootmises tekkiva uttegaasi, siis ei saa me järgi anda ka selle üksuse keskkonnanõuete osas. Samuti on VKG Energial vaja tõsta oma tootmisvõimsusi, et 2009. aastal Ahtme SEJ sulgemisel, ära katta ka Jõhvi linna ja Ahtme linnaosa küttevajadus».

Lisainformatsioon:

Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
Tel. 33 42 702
GSM 52 32 700
e-post: Julia.Aleksandrova(at)vkg.ee

Uudised