oktoober 2007

Viru Vesi loobub Kohtla-Järve vee-ettevõtja staatusest

Alates 2008. aasta 1. jaanuarist loobub Viru Vesi AS veeteenuste osutamisest Kohtla- Järve omavalitsuspiirkonnas.

Viru Vesi AS lähetas täna, 31.10.2007 Kohtla-Järve linnavalitsusele kirja, milles teatab oma soovist lõpetada ennetähtaegselt alates 01.01.2008.a. oma vee-ettevõtja staatus. Veeteenuste osutamisest loobumise põhjuseks on asjaolu, et Kohtla-Järve linnavalitsuse poolt 16.10.2007 kinnitatud joogivee ja heitvee ärajuhtimise tariifid ei kata ettevõtte kulusid.
Viru Vesi AS-i juhataja Mati Küünal kommenteerib:” Praeguse prognoosi järgi teeniks Viru Vesi AS Kohtla-Järve linna vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest 2008. aastal 6 miljonit krooni kahjumit. Paraku ei võimalda meie majanduslik olukord veetarbijaid doteerida.”

Augustis 2007.a. kinnitati Kohtla-Järve regionaalseid puhastusseadmeid opereeriva OÜ Järve Biopuhastus hinnad reoveevee puhastusele. Mati Küünal: „Viru Vesi AS korjab elanikelt reovee ning juhib selle Järve Biopuhastus puhastusseadmetele. Paraku on tekkinud olukord, kus Viru Vesi AS peab maksma vee puhastamise eest senisest 12,6 miljonit krooni rohkem, kuid uus tariif seda kulu ei kata. Nii jääkski vahe Viru Vesi AS-i kanda.”

Viru Vesi AS-i loobumise järel peaks Kohtla-Järve linnavalitsus kuulutama välja uue vee-ettevõtja konkursi. „Loodame siiralt, et linn leiab väärika vee-ettevõtja, kes suudab Kohtla-Järve veemajandust edasi arendada ning on linnaelanikele heaks partneriks,” ütles Mati Küünal.

Viru Vesi AS on Viru Keemia Grupp AS tütarettevõte, mille põhitegevusalaks on veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamine, klientide varustamine põhja-, järve- ja ringlusveega, veevarustus- ja kanalisatsioonirajatiste ning kommunikatsioonide hooldamine. Ettevõte omab kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise süsteemide ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vastavussertifikaate.

Lisainformatsioon:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
GSM 52 32 700
e-post:

Uudised