august 2016

Viru Keemia Grupp hoiatab kontserni identiteedi ebaseaduslikust kasutamisest

Viru Keemia Grupp teatab kontserni nime ebaseaduslikust kasutamisest eesmärgiga sõlmida kontserni nimel kauba müügilepinguid ja teenida finantstulu. 

Tehinguid ja lepinguid sõlmiti sõltumatu müügiagendi Mr John J. Engeli nimel, kellega kontsernil puudub igasugune side ning kellel puudub seaduslik õigus kontserni huvide esindamiseks. Viru Keemia Grupp ei sõlmi tehinguid nn sõltumatute müügiagentide kaudu. Kõik tehinguid käivad vahetult kontserni müügiosakonna töötajate kaudu, kelle kontaktandmed leiab kontserni ametlikult kodulehelt.

Viru Keemia Grupi juhtkond soovitab omalt poolt kontserni toodangu soetamisest huvitatud ettevõtetel osutada erilist tähelepanu pakkumistele, mis tulevad sõltumatult müügiagendilt nimega Mr John J. Engel, ning mitte sooritada pangaülekandeid lepingus välja toodud arveldusarvetele. Palume vastavatest juhtumitest informeerida kontserni avalike suhete osakonda, helistades telefonile +372 523 2700 või saates kirja e–postiaadressile . Äripartneritel ja klientidel palume jätkata koostööd ainult kontsernipoolsete kontaktisikutega. 

Ilmnenud kelmuse ja kontserni nime ning juriidilise aadressi ebaseadusliku kasutamise asjaolude uurimisega tegeleb kontserni õigusosakond vajadusel koostöös õiguskaitseorganitega. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post