mai 2018

Viru Keemia Grupi põlevkiviõlide toodang kasvas I kvartalis 7% võrra

Petroter põlevkiviõlitehaste hea töökindlus ja nafta hinna tõus maailmaturul panustasid enim kontserni Viru Keemia Grupp majandus- ja tootmisnäitajate kasvu. Kontserni käive suurenes eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 11%, moodustades 49,5 miljonit eurot. Kõik kolm Petroter tehast töötasid I kvartalis 90% ajast ja märtsis koguni 99%.

Tootmisnäitajad kasvasid kõikides segmentides. Kolme kuuga toodeti kokku 1,05 miljonit tonni kaubapõlevkivi (+5%). Sisuliselt on Ojamaa kaevandus saavutanud maksimaalse lubatud võimsuse, mis võimaldab tagada käigusolevate tootmisüksuste varustamise toorainega 90% ulatuses. Ümber töödeldi 1,16 miljonit tonni põlevkivi (+7%), millest toodeti 147 000 tonni kaubaõlisid (+7%). Põlevkiviõlitehaste tõrgeteta töö kasvatas põlevkivigaaside mahtu, millede ümbertöötlemisel toodeti 101 GWh elektrienergiat ehk tervelt 19% enam kui eelmisel aastal samal perioodil. Keskmisest külmem ilm ja müük tööstustarbijatele kasvatasid väljastatava soojusenergia mahtu 9%. Selgelt on kasvanud nõudlus põlevkiviõli tootmisel tekkiva fenoolvee ümbertöötlemisel saadavate peenkeemiatoodete järele, mille müügimaht kasvas 200%. Peamiselt Aasiasse müüdavad fenooltooted on komponendiks kummi-, kosmeetika- ja farmaatsiatööstustes.

Investeeringud arendusprojektidesse olid I kvartalis tagasihoidlikud kuna mitmed projektid on alles ettevalmistusfaasis. Keskkonnaprojektidest valmis uus poolkoksi torukonveier, mille investeering moodustas 1,5 miljonit eurot. Alates märtsist toimub kogu tuha ja poolkoksi transportimine ladestamiskohta konveierite abil. Tulemuseks on väiksem õhuemissioon, puhtam tootmisterritoorium ja keskkond. Lisaks keskkonnasäästlikkusele on konveiersüsteemil ka selge positiivne majanduslik efekt.

Maikuus plaanitakse käivitada viimase aasta suurim arendusinvesteering, milleks on 6,5 miljonit eurot maksnud tsirkulatsioonõlide puhastamise projekti esimene etapp. Sellega kaasnevalt suureneb õlitehaste aastane tootmisvõimsus 25 000 tonni võrra. Lisaks hakkab alates juunist Eesti Energia kontsern tarnima VKG-le tükipõlevkivi, mille tulemusena saame käivitada ühe kahest seni konserveerituna seisnud Kiviter-tehnoloogial töötavast vabrikust. Kokku on oodata kaubaõlide toodangu kasvu veel 10-15%.

Eesti riigieelarvesse laekus kontserni tegevuse tulemusel I kvartaliga erinevaid makse ja tasusid kokku 9,3 miljonit eurot, mis on 12% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post

Uudised