august 2016

Viru Keemia Grupi õlitoodang kasvas kriisist hoolimata

Kontserni Viru Keemia Grupp põlevkiviõli toodang kasvas aasta esimese kuue kuuga 28% võrra, moodustades 168 000 tonni. Suurem osa müüdud toodangust suunati ekspordiks ning tururiskid maandati tulevikutehingutega. „Põlevkiviõli toodangut õnnestus Kiviter vabrikute konserveerimisele vaatamata suurendada tänu kolmanda Petroter tehase kiirele käivitamisele ning tehnoloogia kõrgele efektiivsusele, mis lisaks tehnoloogilistele eelistele on ka märgatavalt väiksema keskkonnajalajäljega,“ lausus Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann. 2016. aasta algusest kuni juulini olid Kiviter põlevkiviõlivabrikud konserveeritud, mille tulemusena töödeldi Ojamaa kaevanduses kaevandatavat põlevkivi vaid kolmes Petroter-tehnoloogial põhinevas tehases. Aruandlusperioodi jooksul töödeldi kontsernis kokku 1,4 miljonit tonni põlevkivi. 

Viru Keemia Grupi 2016. aasta esimese kuue kuu käive oli 66,5 miljonit eurot, mis on ligikaudu 8% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Majanduslike tulemuste languse põhjuseks on Kiviter-tehnoloogial töötavate vabrikute ajutise konserveerimise tõttu vähenenud õlitoodete müügimahud ning maailmaturu hindade püsimine madalal tasemel. Ahti Asmanni sõnul pakub olukord põlevkivisektoris endiselt väljakutseid. „Töötame jätkuvalt madalate õlihindade tingimustes ning konkurentsivõime säilitamiseks kasutame ära kõik võimalused tootmise optimeerimiseks. Samas näeme selgeid märke nõudluse ja pakkumise stabiliseerumisest naftaturul ning seetõttu vaatame tulevikku mõõduka optimismiga,“ lisas Asmann. 

Esimese poole aastaga tootis kontserni tütarettevõte VKG Energia 144 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis on 11% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Üle poole toodetud elektrienergiast realiseeriti kontsernist väljaspool. Petroter tehaste efektiivse tööga kompenseeriti elektrienergia tootmiseks kasutatavate põlevkivigaaside mahtude vahe, mis tekkis Kiviter vabrikute konserveerimisest. 

Külmad talveilmad aasta alguses soodustasid soojusenergia tarbimist, mille tütarettevõte VKG Soojus ümbruskonna linnasid soojusega varustades 157 GWh ulatuses realiseeris. Tänu sellele, et soojusenergiat toodetakse põlevkivi töötlemisprotsessi käigus moodustuvast gaasist, mõjutab maailmaturu hindade kõikumine soojuse hinda lõpptarbijale vähem. Aruandlusperioodil müüs VKG Soojus soojusenergiat hinnaga 55,22 eurot + km megavatt-tunni eest. 

Esimese kahe kvartali jooksul panustati ainuüksi välisõhu kaitsesse enam kui 10,2 miljonit eurot. Tütarettevõtte VKG Energia territooriumil käivitati II kvartalis kolmas väävlipüüdmisseade, mis puhastab suitsugaase väävlist. Tänu heitkoguste vähendamismeetmete kasutuselevõtule ning uttegaasi koguste vähenemisele Kiviter vabrikute konserveerimisajal, langetab kontsern vääveldioksiidi heitkogust õhku jooksval aastal võrreldes eelmisega kolm korda. 

Vastavalt juuli alguses vastu võetud kontserni juhatuse otsusele taaskäivitada Kiviter vabrikuid viiakse läbi vastavad tehnilised ettevalmistustööd ning koosseisu komplekteerimine. Tööd saab ligikaudu 350 inimest. Endiseid töötajaid võetakse tagasi varasema töötasuga ja samadel tingimustel. Samuti säilitatakse pidev tööstaaž ning ei vähene kollektiivlepingu järgi tööstaažist sõltuv ühekordne puhkuse kompensatsioon. Plaani järgi täidetakse töökohad augusti lõpuks, Ojamaa kaevanduse täisvõimsus saavutatakse jooksva kuu keskel ning Kiviter vabrikutel – septembri keskpaigaks. 

VKG on maailma suuruselt teine põlevkiviõlitootja. Kontserni aastane panus riigieelarvesse on ligikaudu 35 miljonit eurot, millest üle kolmandiku moodustavad keskkonnatasud. VKG-le kuuluvad kaevandus, põlevkivi ümbertöötlemistehased, elektrijaam ning elektri- ja soojuse jaotusettevõtted. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post