november 2018

Uute projektide puhul tuleb lisaks keskkonnamõjudele hinnata ka ühisosa kogukondadega

Neljapäeval, 15. novembril Kohtla-Nõmmel toimuval Viru Keemia Grupi Keskkonnapäeval „Keskkonnamõju – lubatud või lubamatu?“ arutatakse keskkonnamõjude hindamise kontekstis suurprojektide arendamise võimalikkust tänapäeva Eestis.

„Tihti jääb mulje, et uutesse projektidesse investeerimisest on huvitatud vaid arendaja, kuid ehk on siiski võimalik otsida lahendusi, millest on huvitatud kõik huvirühmad. Osapoolte ootused on sageli väga erinevad, kuid põhiolemuselt siiski mitte üksteist välistavad. Konstruktiivne koostöö viib tavaliselt parimate lahendusteni, millest võidavad kõik“ sõnas VKG juhatuse liige Meelis Eldermann.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Mündi sõnul tuleks tulevikus juba enne keskkonnamõjude hindamise protsessi alustamist veenduda huvirühmadega ühisosa leidmise võimalikkuses.

„Arendaja peab suutma veenda, et arendus on oluline nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka üksikisiku vaates. Selleks tuleb võimalikult vara hakata kaasama kohalikke elanikke ja omavalitsust, et leida ühishuvi, mille peale on võimalik ehitada järgmised sambad ehk liikuda edasi planeerimise ja keskkonnamõjude hindamise faasi. Kui me ei suuda leida ühiseid huve, siis keskkonnamõjude hindamine üksi ei suuda enam inimeste arvamust projektist mõjutada,“ leidis Münt.

VKG Keskkonnapäeva fookuses on erinevate osapoolte ootused keskkonnamõjude hindamise protsessile. Sõna saavad nii arendajad ja keskkonnamõju hindaja kui ka riigi, kohaliku omavalitsuse ja meedia esindajad. Päeva modereerib ajakirjanik Neeme Raud.

Esinejate ettekanded on leitavad kontserni kodulehelt alates 16. novembrist. 

Lisainformatsioon:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post