fbpx

June 2019

Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat 2018: tootmisrekordid, innovatsioonid ja suuremahulised arendusprojektid

10. juunil avalikustatud Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatust selgub, et sektoris panustati innovatsiooni ning jätkati suuremahuliste arendusprojektidega. Ettevõtted tootsid põlevkiviõli rekordiliselt 1,1 miljonit tonni ning kaevandati pea 16 miljonit tonni põlevkivi.

Põlevkivisektor pakkus 2018. aastal tööd 7303 inimesele ning panus riigikassasse suurenes 17% ulatudes 122 miljoni euroni. Põlevkiviettevõtted suunasid innovatsiooni ja uutesse tehnoloogiatesse ligi 116 miljonit eurot ning otsesed ja kaudsed keskkonnainvesteeringud olid ligi 55 miljonit eurot. „Tööstus on liikunud efektiivsema ja puhtama tootmise poole,“ märkis Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk. 2018. aasta suurimad investeeringud tehti energeetikasse, tootmisvõimsuse suurendamisse ja puhtama tööstuse tagamisse.

„Meie eesmärk ja üks oluline järjepidev põhimõte on põlevkivitööstuse väärtusahela maksimaalne väärindamine ning pikendamine. VKG tänane väärtusahel on pikim Eestis ning üks pikematest maailmas.  Aastate jooksul ennast kõrgete tootmisnäitajatega tõestanud tehnoloogia lubab edasi liikuda uute toodete arendamise suunas, realiseerida seni kasutamata potentsiaali õlide ja uttegaasi väärindamises ning otsida uusi nutikaid lahendusi. Keskkonna projektidesse panustades tagab kõik see sektori jätkusuutlikkuse ning konkurentsivõimekese globaalse naftaturu kontekstis,“ kommenteeris Viru Keemia Grupi juhatuse aseesimees Meelis Eldermann.

Hando Sutteri sõnul on Eesti Energia valmis aasta lõpus tegema investeerimisotsuse põlevkiviõli tootmise suurendamiseks. „Põlevkivisektori jätkusuutliku arengu tagab suurem sektoriülene koostöö. Esimese samm selles suunas on idee ühise rafineerimistehase rajamisest põlevkiviõlist puhtama kütuse tootmiseks. Selle teostamine on täna reaalsem kui kunagi varem,“ lisas Sutter.

Innoveerimiseks tegid ettevõtted koostööd teadlastega. Ülikoolide teaduslaborites arendati tehnoloogiaid ja uuriti tööstuses tekkivate kõrvalsaaduste kasutusvõimalusi. „Olulised suunad teaduses on süsiniku püüdmise ja kasutamise uurimine ning põlevkiviõli kvaliteedi tõstmine,“ lisas Kalle Pirk. Pirki sõnul kinnitavad viimaste aastate suurprojektid põlevkivivaldkonnas, et sektori teadustegevus on heal  tasemel.

Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatut annavad viiendat aastat välja Viru Keemia Grupp, TalTechi Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus, Eesti Energia ja Kiviõli Keemiatööstus. Aastaraamatut esitlesid 10. juunil 2019 Tallinna Tehnikaülikoolis Viru Keemia Grupi juhatuse aseesimees Meelis Eldermann, Põlevkivi Kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse esimees Priit Orumaa.

Aastaraamat ilmub veebiväljaandena eesti, vene ja inglise keeles. Raamatu leiad siit.