oktoober 2019

Algasid vedelkütuste eelrafineerimistehase eelprojekteerimistööd

Leping sõlmiti jätkuna 30. septembril toimunud valitsuse kliima- ja energiakomisjoni istungile, kus avaldati toetust projekti eeltööde jätkamiseks. Ühtlasi tutvustas Rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) peasekretär Fatih Birol oktoobris Eestis värsket analüüsi, mille järgi kasvab maailmas nõudlus vedelkütuste järele vähemalt aastani 2040. Tehase eelprojekt valmib 2020. aasta suvel, misjärel otsustatakse põhiprojektiga jätkamine.

Viru Keemia Grupi juhatuse esimehe Ahti Asmanni hinnangul võidavad kavandatavast eelrafineerimistehasest kõik osapooled – Eesti riik ja ühiskond ning vedelkütuste tootjad.

„Antud arendusprojekti elluviimine on eriti päevakohane praegu, mil ühiskond liigub puhtama ja keskkonnasäästlikuma majanduse suunas,“ lausus Asmann. „Eelrafineerimistehase rajamine aitab viia põlevkivitööstuse poolt loodava lisandväärtuse kvalitatiivselt uuele tasemele ja seda väheneva keskkonnakoormusega. Valitsuse kaasamõtlemine ning huvi projekti vastu annab positiivse signaali investoritele õiguskindluse osas ning suurendab projekti realiseerumise tõenäosust.”

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul annavad valitsuse kliima- ja energiakomisjoni toetus ning maailma vedelkütuste nõudluse pikaajalised väljavaated kindluse eelrafineerimisprojektiga edasi liikuda.

„Usume, et eelrafineerimine on Eesti jaoks mõistlik lahendus. Esiteks, vedelkütustele prognoositakse kõrget nõudlust veel vähemalt 20 aastaks. Teiseks, Eestis on olemas ressurss ja kompetents arendada välja konkurentsivõimeline tehnoloogia, millega eksportida maailmas lubatust kuni viis korda väiksema väävlisisaldusega kütust. Kolmandaks, suudame täita pikaajalised süsiniku vähendamise sihid ka koos eelrafineerimistehasega,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ja lisas, et projektist teenitud tulu võiks omakorda investeerida uutesse süsinikuneutraalsetesse tehnoloogiatesse.

Põlevkivist elektritootmiselt üleminek vedelkütuste tootmisele vähendab energiatootmise CO2 heidet 3,3 korda. Eelrafineerimistehas suurendab Eesti aastast eksporditulu 225 miljoni euro võrra ning tagab tulevikus iga-aastaselt riigikassasse 90 miljoni euro maksutulu laekumise.

Eesti Energia AS ja Viru Keemia Grupp AS on võrdsete partneritena sõlminud koostöölepingu põlevkiviõli eelrafineerimistehase rajamiseks. Tehas suudab aastas ümber töödelda 1,6 miljonit tonni vedelkütuseid. Projekti hinnanguline maksumus on 650 miljonit eurot, valmimisaeg 2024. aasta. Tehas annab Ida-Virumaal tööd ligi 100 inimesele ning kindlustab juba olemasolevaid töökohti Ida-Virumaal.

KT Kinetics Technology on edukalt osalenud mitme Eesti põlevkivitööstuse arenduse ehitushankes ning omab suuri kogemusi rafineerimistehaste projekteerimisel ja ehitamisel.