oktoober 2016

15 riigi diplomaadid külastavad kontserni Viru Keemia Grupp

Neljapäeval, 6. oktoobril külastavad kontserni Viru Keemia Grupp viieteistkümne välisriigi esindajad. Tegu on Eestisse akrediteeritud diplomaatiliste välisesinduste 23 töötajaga. Delegatsiooni juhiks on Iirimaa suursaadik Frank Flood. Külaliste seas on ka Austria, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Hollandi, Kreeka ja Soome suursaadikud. Keskkonnaministeeriumi esindab asekantsler Meelis Münt.

Iirimaa suursaadik Eestis Frank Flood: „Huvi kontserni külastada ja Eesti jaoks niivõrd tähtsa tööstusharuga lähemalt tutvuda tekkis meil kõnelustes Eesti Keskkonnaministeeriumi ametnikega ning pärast Tallinna Tehnikaülikooli professori Andres Siirde loengut. Meie visiidi eesmärk on põlevkivitööstusettevõtte Viru Keemia Grupp külastamine, juhtkonnaga kohtumine ning antud tööstusharu (sotsiaal)majandusliku ja keskkonnalase mõjuga tutvumine. Diplomaatilise korpuse üheks tähtsaks ülesandeks on riikidevaheliste kaubandus-tööstussuhete arendamine ja seetõttu loodan, et kohtumine annab kõikidele osapooltele hea võimaluse luua kontakte võimalikuks koostööks antud valdkonnas“.

Kontserni Viru Keemia Grupp juhatuse esimees Ahti Asmann: „On väga meeldiv, et viieteistkümne riigi diplomaadid korraga just meie ettevõtet külastavad. Usun, et tänase VKG visiidi käigus veenduvad suursaadikud ja delegatsiooni liikmed isiklikult, et Eesti põlevkivisektor püsib konkurentsivõimelisena ning on efektiivne ja keskkonnasõbralik ka uue kliimapoliitika tingimustes“.

Kohtumisel kontserni juhtkonnaga on plaanis diplomaatiliste esinduste töötajatele tutvustada põlevkivitööstust ning juhtida tähelepanu selle sotsiaalmajanduslikule osatähtsusele Ida-Virumaal ja kogu Eestis. Visiidi käigus külastab delegatsioon põlevkiviõli tootmise juhtivat tehast Petroter ja kõige uuemat kaevandust kogu Euroopa Liidu territooriumil, Ojamaa kaevandust. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post