veebruar 2017

VKG: Põlevkivi jaotussüsteem vajab muutmist

Eile Riigikohtu halduskolleegiumi poolt tehtud otsus näitab, et tänase seadusandluse puhul ei saa me rääkida võrdsest juurdepääsust põlevkivi ressursile.

Riigikohtu otsuse kohaselt on kontsernile Eesti Energia kuuluvale Enefit Kaevandused AS-le väljastatud kaevandamisluba ebaseaduslikult. „Antud Riigikohtu otsus on jõuline pretsedent, mis näitab, et ka riigiettevõtetele kehtivad seadused,“ sõnas VKG juht Ahti Asmann.

Asmanni sõnul on kõige olulisem Riigikohtu hinnang kehtiva maapõueseaduse mittevastavuse kohta Euroopa Liidu konkurentsiõiguse aluspõhimõtetega, mille järgi riik on kohustatud mitte andma turul eeliseid enda äriühingutele, mis ei ole vajalikud avalikust huvist lähtuvate eriülesannete täitmiseks. 

VKG on jätkuvalt seisukohal, et põlevkiviressursi tänane jaotussüsteem on kahjulik nii riigile kui kõigile turuosalistele ning peab vajalikuks, et riik algataks Maapõueseaduse muutmise. „Kokkuvõtvalt seisneb kehtiva jaotussüsteemi probleem selles, et igal aastal jääb lubatust 20 miljonist tonnist geoloogilisest põlevkivivarust ligikaudu 5 miljonit tonni kasutamata ja seda olukorras, kus kõige efektiivsemad ja riiklikes arengukavades eelisarendatavad koostootmisvõimsused on toormega tagamata. Maapõueseadusega peab olema tagatud hästi toimiv põlevkiviturg, mis lubaks kõikidel turuosalistel keskenduda põlevkivi väärindamisele ning sektori arengusse panustamisele kohtuskäimise asemel,“ ütles Ahti Asmann lisades, et maavara optimaalne kasutamine ning maksude ja tööhõive kasv seisavad üksnes seaduse muutmise taga. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post