mai 2007

VKG Oil AS likvideerib suure õhuheitmete allika

VKG Oil AS demonteerib generaatorgaasi põletamiseks kasutatud tsüklonahju ja korstna. Nii ahi kui ka korsten olid varem kasutatud generaatorgaasi põletamiseks ja seejärel õhku laskmiseks. Käesolevaks ajaks on ettevõte lõpetanud tsüklonahju demontaaži ja on alanud ka raudbetoonist korstna demontaaž, mille teostab OÜ Montex Ehitus. Korsten demonteeritakse järk-järgult osade kaupa ülalt alla ja tööd on plaanis lõpetada 25. juuniks 2007.a. Tööde üldmaksumus läheneb 4 miljonile.

Demonteeritud tsüklonahju kasutati generaatorgaasi põletamiseks suvisel soojatootmise vähenemise perioodil. Gaasi põletamisel tekkinud soojust ei kasutatud ja kuumad suitsugaasid heideti otse välisõhku 100 m kõrguse korstna kaudu. Veel 2005.a. põletati tsüklonahjus 22 mln m3 gaasi. Peale Kohtla-Järve soojuselektrijaama omandamist Viru Keemia Grupi poolt on seal osa katlaid rekonstrueeritud põlevkivi ja generaatorgaasi koospõletamiseks. See võimaldab ka seda osa gaasist, mis seni kasutult põletati, kasutada elektrienergia tootmiseks ja edaspidi paremini korraldada suitsugaaside puhastamist väävliühenditest. Demonteeritav korsten on viimane neljast majapidamisgaasi tootmise perioodist pärinevast korstnast, mis kunagi olid Kohtla-Järve põlevkivitöötlemise kompleksi panoraami silmapaistvamaks osaks.

VKG Oil AS on Eesti vanim ja suurim põlevkivitööstusettevõte, mis töötab alates 1924 aastast. VKG Oil AS-i põhitegevusalaks on põlevkivi termiline töötlemine, mille käigus saadakse põlevkiviõli, – kemikaale ja -gaasi. Ettevõte pakub tööd 410 töötajale.

Lisainformatsioon:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
GSM 523 2700
e-post:

Uudised