veebruar 2018

VKG jõudis üle kahe aasta taas kasumisse

Kontserni Viru Keemia Grupp 2017. aasta tegevustulemiks oli 4,2 miljoni eurone kasum. Kuna varasematel aastatel sõlmitud madalate hindadega tulevikutehingute pealt saadi erakorralist kahjumit 8,8 miljonit eurot, jäi 2017. aasta puhaskasum 4,6 miljoni euroga miinusesse. Kontserni müügitulu kasvas 55% ehk 161 miljoni euroni. Käibe kasv oli tingitud nii suurenenud realisatsioonist (kaubaõlid +32% ning elektri- ja soojusenergia +6%) kui ka naftatoodete maailmaturu hindade tõusust (Brenti toorõli keskmine hind +21%). „Kuigi finantsnumbrid ei ole veel lõplikult auditeeritud, oleme esialgsete tulemustega üldjoontes rahul – tootmisnäitajad olid tugevad ja hinnad liikusid meile positiivses suunas. Tugevat tulemust nõrgendasid varasemalt sõlmitud tulevikutehingute negatiivne mõju ja dollari nõrgenemine euro suhtes, aastane langus üle 16%,“ kommenteeris kontserni finantsdirektor Jaanis Sepp.

2017. aasta osutus tootmisnäitajate poolest parimaks aastaks kontserni ajaloos. Aastataguse perioodiga võrreldes suurenes toodetud põlevkivi kogus 75% võrra, moodustades 4,1 miljonit tonni kaubapõlevkivi. 2017. aastal kasutas VKG ainsa põlevkivisektori ettevõttena täismahus ära nii endale lubatud kaevemäära kui ka tagantjärele kaevandamise võimaluse.

Kontserni põlevkiviõlitehased töötlesid 12 kuuga ümber 4,3 miljonit tonni kaubapõlevkivi (+26%), millest toodeti läbi aegade rekordiline kogus põlevkiviõli – 535 000 tonni. Võrreldes ülemöödunud aastaga kasvasid õlitoodang ja müük vastavalt 32% ning 34% võrra. Kõrget töökindlust näitas põlevkiviõlitehas Petroter III, mis töötas täisvõimsusel tervelt 331 päeva.

Põlevkiviõli tootmismahtude suurenemine kajastus positiivselt ka põlevkivigaasidest toodetava elektrienergia mahus. Aasta jooksul tootis kontserni tütarettevõte VKG Energia kokku 416 GWh elektrienergiat (+18%). Aasta alguse leebemad talveilmad jätsid 2017. aasta soojuse müügi 2016. aastaga suhteliselt samale tasemele, moodustades 271 GWh.

Kontsern investeeris 2017. aastal kokku 26 miljonit eurot. Suuremad ühekordsed investeeringud olid suunatud eelkõige tehnoloogia arendusse, mille tulemusena suureneb Petroter põlevkiviõlitehaste toodangu maht edaspidi 10% võrra. Üle 11 miljoni euro oli suunatud keskkonnaalastesse projektidesse ja ennekõike välisõhu kvaliteedi parandamisse ning jäätmekäitlusesse. 2018. aasta esimeses kvartalis hakkab tööle kinnine torukonveier põlevkiviõli tootmisel jääkproduktina tekkiva poolkoksi transportimiseks ladestamiskohta. Poolkoksi logistika automatiseerimisega muutub jäätmekäitlus keskkonnasäästlikumaks tänu õhuemissioonide vähendamisele ning autoveost loobumisele. „Teostatavate arendusinvesteeringute toel on 2018. aasta eesmärgiks viia kaubaõlide toodang 590 000 tonnini ning kogu põlevkiviõlitoodete maht 615 000 tonnini,“ ütles Sepp, lisades, et Eesti tööjõuturu arenguid arvestades saab edaspidine investeerimisfookus olema protsesside automatiseerimisel ja digitaliseerimisel.

VKG maksupanus 2017. aasta riigieelarvesse moodustas 35,3 miljonit eurot, mis on eelmise aruandlusperioodiga võrreldes 25% võrra suurem. Kontserni poolt makstud keskkonnatasud moodustasid 11,2 miljonit eurot (+46%), millest 7,9 miljonit eurot (+27%) on saastetasud ning 3,3 miljonit eurot ressursitasud (+126%). Võrreldes 2016. aastaga suurenes põlevkivi kaevandamisõiguse aasta keskmine tasumäär peaaegu kaks korda 0,275 eurolt tonni eest 0,510 euroni tonni eest. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post

Uudised