oktoober 2007

VKG Energias toimus väävlipüüdmisseadme nurgakivi panek

14. detsembril 2006 Viru Keemia Grupp AS kontserni ettevõte VKG Energia OÜ sõlmis lepingu Rootsi firma Alstom Eesti filiaaliga Alstom Estonia AS suitsugaaside desulfureerimisseadme rajamiseks. Tänavu on seadme projekteerimis- ja ettevalmistustööd lõpetatud ja algab seadme ehitus VKG Energia territooriumil.

Suitsugaaside desulfureerimis- ehk väävlipüüdmisseadme ülesandeks on elektrijaama suitsugaaside puhastamine vääveldioksiidist (tunnis püüab nimetatud seade kinni ligi 0,7 tonni SO2). Väävlipüüdmisseade on plaanis käivitada 2008. aasta I kvartalil. Seadme maksumus küündib 140 miljoni kroonini. Selle rajamise vajadus tuleneb suurte põletusseadmete direktiivist, mille kohaselt on alates 2008.a. kõigil Euroopa Liidu suurtel elektrijaamadel kohustus vähendada oluliselt vääveldioksiidi heitmeid. Keskkonnaspetsialistide arvates on just väävliühendid kütuste põletamisel tekkivad esmatähtsusega saasteained, mis põhjustavad happevihmade teket.

VKG Energia juhatuse liikme Andres Veske sõnul panustab ettevõte selle investeeringuga eelkõige linna keskkonda ja siin elavate ning töötavate
inimeste tervisesse.

Lisainformatsioon:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
GSM 52 32 700
e-post:

Uudised