november 2016

Uus põlevkivitööstuse aastaraamat: tööstusharu püsib konkurentsivõimelisena

Viru Keemia Grupp, Eesti Energia, Kiviõli Keemiatööstus js TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus andsid koostöös välja järjekordse Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatu, mis toob välja, et põlevkivist energia ja õli tootmine on puhtam kui kunagi varem, suurenenud on põlevkivi töötlemise efektiivsus ning tööstusharu püsib konkurentsivõimelisena ka muutlikes turuolukordades. Põlevkivi aastaraamatut ilmus tänavu teist korda.

VKG juhatuse esimehe sõnul suudavad põlevkiviettevõtted jätkuvalt leida uusi võimalusi põlevkivi paremaks väärindamiseks kuigi põlevkivi kaevandamise algusest Eestis möödus tänavu 100 aastat. “Viimase 20 aasta sügavaima naftakriisi tasakaalustamiseks vastasime omalt poolt uute rekorditega põlevkivi väärindamise tehnoloogilises protsessis. Saavutatud energiaefektiivsus annab meile kindluse Pariisi kliimakokkuleppega püstitatud eesmärkide saavutamiseks ja motiveerib meid edasi liikuma uute teetähiste poole,“ lisas Ahti Asmann.

Põlevkivi Kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirki sõnul kindlustab põlevkivisektori ettevõtete hea käekäik meie ühise maavara väärindamise, tagab tuhanded töökohad ja säilitab energiasõltumatuse. „Põlevkivitööstuse jätkusuutlikkuse säilitamine nõuab kõigilt osapooltest konstruktiivset koostööd kaalutletud arengustrateegiate ja optimaalsete regulatsioonide loomisel. Seejuures on möödapääsmatu kaasata kogu võimalik teaduspotentsiaal selleks, et tagada oluliste otsuste põhinemine vajalikel uuringutel ja analüüsidel, mitte emotsioonidel,“ lisas Pirk. 

“Hoolimata rekordmadalatest energiahindadest suutsid põlevkiviettevõtted 2015. aastal püsida konkurentsis ja panustasid riigieelarvesse 120 miljonit eurot. See on tõestus, et suudame olla efektiivsemad ja juurutada tehnoloogilisi uuendusi, mis aitavad põlevkivi paremini väärindada ja vähendada keskkonnamõju,” rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter

„Koostöös riigiga on möödunud aastal laotud Eesti põlevkivitööstuse tulevikule uut vundamenti, et olulised riigitulud ja töökohad säiliksid ka tulevikus ning tööstus saaks teha vajalikud investeeringud, et olla veelgi efektiivsem ja keskkonnasõbralikum. Revolutsioon energiamajanduses üle maailma tähendab muuhulgas, et mäe- ja keemiatööstus on saamas senisest veelgi olulisema rolli tulevikutehnoloogiate ellu rakendamisel. Siin on peidus Eesti suur võimalus, mis algab kaasajastatud inseneriharidusest ja lõpeb ekspordile suunatud kõrge lisandväärtusega töötleva tööstusega,“ sõnas Kiviõli Keemiatööstuse nõukogu esimees Marti Hääl.

Põlevkivi aastaraamat 2015 veebiversioon