märts 2020

Teade: VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu jääb ära

Keskkonnaamet annab teada, et seoses Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja kuulutatud eriolukorraga jääb ära 19.03.2020 kell 14.00 Maidla rahvamajas toimuma pidanud VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu.

Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ Eesti Vabariigi haldusterritooriumil seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega välja eriolukorra. Eriolukorra ühe meetmena on keelatud kõik avalikud kogunemised. Avalike kogunemistena tuleb käsitleda ka haldusmenetluste käigus läbiviidavaid avalikke arutelusid, koosolekuid jmt.

Sellest tulenevalt ja arvestades keskkonnamõju hindamise eesmärki tagada avalikkusele laialdased võimalused osaleda keskkonnamõju hindamise protsessis, sh avalikel aruteludel, ei ole väljakuulutatud ajal võimalik VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi avalikku arutelu läbi viia.

Info uue avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta edastab Keskkonnaamet esimesel võimalusel.