juuni 2017

Kontserni Viru Keemia Grupp 2016. aasta tulemused

Hoolimata 2016. aasta alguse ebastabiilsest turuolukorrast ja nafta hindade suurest langusest (jaanuaris langes Brent toornafta hind 26 dollarini barreli eest) kujunes aasta teine pool oluliselt edukamaks ning Viru Keemia Grupp lõpetas 2016. majandusaasta ootuspäraste tulemustega, millega võib turul toimunut arvestades rahule jääda.

Viru Keemia Grupi konsolideeritud müügitulu oli 2016. aastal 104,3 miljonit eurot, mis on 2015. aastaga võrreldes 37% väiksem. Kui käibest elimineerida tulevikutehingute ümberhindluse mõju, siis reaalne ärikäive 2016. aastal oli 117,4 miljonit eurot, mis on 2015. aasta vastavast tulemusest ainult 13% madalam. Kontserni müügitulude langus on tingitud peamiselt madalamast õlide müügihinnast ja sellega kaasnenud õlitoodangu teadlikust vähendamisest. Väiksema põlevkiviõlide käibe tõttu langes ka ekspordi osakaal kogu käibest 2016. aastal 56%-ni (2015.a oli 64%). 2016. aasta konsolideeritud puhaskasum oli -15,2 miljonit eurot, mis on 17 miljoni euro ehk 53% võrra parem tulemus kui aasta varem. Suuremat kahjumit õnnestus vältida peamiselt tänu kahele asjaolule. Esiteks kiire reageering ja õiged otsused nii tootmisvõimsuste allakoormamisel aasta esimeses pooles kui ka uuesti üleskoormamisel aasta teises pooles. Teiseks tugevaks toetajaks olid varasemalt sõlmitud tulevikutehingud. Sarnaselt eelmise aastaga aktsionäridele aruandlusperioodi eest dividenditulu ei maksta.

2016. aasta tootmisnäitajatele avaldas olulist mõju Kiviter-tehnoloogial töötavate põlevkiviõlivabrikute ajutine konserveerimine koos Ojamaa kaevanduse tootmismahtude allakoormamisega. Kokku töödeldi eelmisel aastal ümber 3,48 miljonit tonni kaubapõlevkivi (2015. aastal 3,51 miljonit tonni), millest saadi 451 300 tonni erinevaid õliprodukte (2015. aastal 506 000 tonni). Selle tulemusega oleme jätkuvalt Eesti suurim põlevkiviõli tootja. Ojamaa kaevanduses toodeti 2016. aastal 2,35 miljonit tonni kaubapõlevkivi, mis on ligikaudu 30% (0,98 miljonit tonni) vähem kui aasta varem. Selline tootmismahu langetamine oli võimalik tänu varasemalt kogutud peenpõlevkivi laojäägile. Põlevkivi ümbertöötlemise gaasidest toodeti 2016. aastal 468 GWh soojusenergiat ja 352 GWh elektrit. Selle näitajaga on VKG suuruselt teine elektritootja Eestis.

2017. aastal on plaanis suurendada Petroter põlevkiviõlitehaste efektiivsust, pikendades plaaniliste seisakute arvelt tööaega, mille tulemusena oodatakse nende tootlikkuse ligemale 20% suurust kasvu. Kokku plaanitakse 2017. aastal toota 550 000 tonni kaubaõlisid ja 3,9 miljonit tonni põlevkivi.

Hoolimata keerulisest turuolukorrast jätkas kontsern investeerimist keskkonda, töökindlusesse ja olemasoleva tehnoloogia arendusse. 2016. aasta investeeringud ulatusid 30 miljoni euroni. Põhiosa oli suunatud keskkonnakaitse projektidesse ja ennekõike välisõhu kaitsesse. 2016. aasta II kvartalis lasti käiku kolmas väävlipüüdmisseade, mille investeeringu kogumaksumuseks kujunes 18,6 miljonit eurot.

2016. aastal vähenes kontserni töötajate arv 16,5% ning moodustas aasta lõpuks 1754 inimest.

VKG on maailma suuruselt teine põlevkiviõli tootja. 2016. aastal panustas kontsern riigieelarvesse otseste maksude näol ligikaudu 30 miljonit eurot, millest veerandi moodustasid keskkonnatasud. VKG kontserni kuuluvad põlevkivikaevandus, põlevkivi ümbertöötlemistehased, elektrijaam ning elektri ja soojuse jaotusettevõtted. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post

Uudised