juuli 2016

Kontsern Viru Keemia Grupp tootis 2015. aastal rekordilise koguse põlevkiviõli

2015. aastal töötlesid VKG põlevkivi ümbertöötlemistehased enam kui 3,5 miljonit tonni põlevkivi, tootes 506 000 tonni põlevkiviõli, mis on 17% rohkem kui 2014. aastal. VKG poolt toodetud põlevkiviõli moodustab 56% kogu Eesti õlitoodangust.

Märkimisväärsed tulemused saavutati suuresti tänu Petroter I ja II tehaste sujuvale ja ohutule tööle ning Petroter III kiirele käivitamisele ja planeeritud nominaalvõimsuse saavutamisele. Petroter tehaste energiaefektiivsus ületab täna 81%. See on tähtis näitaja, mille pidevasse parendamisesse suunab kontsern palju inimressursse ja rahalisi vahendeid.

Möödunud majandusaastal madal nafta hind avaldas olulist mõju ettevõtte tegevusele ning kajastus negatiivselt majandustulemustes, kuna üle poole kontserni tuludest on otseselt sõltuvad õlihindadest maailmaturul. Esmakordselt seitsmeteistkümneaastase tegevuse jooksul lõppes majandusaasta kontserni jaoks kahjumiga. 2015. aastal moodustas müügitulu umbes 167 miljonit eurot, seejuures kandis ettevõte kahjumit summas 32 miljonit eurot. Eelmisel aruandlusperioodil olid näitajad järgmised: müügitulu 195 miljonit eurot, puhaskasum  20 miljonit eurot.  Aruandlusperioodi eest aktsionäridele dividenditulu ei maksta.

Ahti Asmann, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees: „Praeguses turuolukorras ning jäiga ressursi- ja keskkonnapoliitika juures oli see üsna prognoositav tulemus ja olime selleks valmis. Kontserni juhtkond võttis ette rea samme finantsolukorra kindlustamiseks – ennekõike  tegevus- ja kapitalikulude kärpimine, tootmise optimeerimine, investeerimisplaanide ülevaatamine ja meie finantspartneritelt saadud laenude restruktureerimine. Kontsern jätkab strateegiliste projektide arendamist, mis on suunatud keskkonnasäästlikkusele, energiaefektiivsuse tõhustamisele, toodangu omahinna langetamisele ning pikaajalise finantsilise stabiilsuse tagamisele.“ 

VKG on maailma suuruselt teine põlevkiviõlitootja. Kontserni aastane panus riigieelarvesse on ligikaudu 35 miljonit eurot, millest üle kolmandiku moodustavad keskkonnatasud. VKG-le kuuluvad kaevandus, põlevkivi ümbertöötlemistehased, elektrijaam ning elektri- ja soojuse jaotusettevõtted.

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post