Hea Tahte Kokkuleppe sõlmimine Jõhvi riigigümnaasiumiga