juuni 2018

Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat 2017: rekordiline põlevkiviõli tootmise ja kaevemahtude aasta

13. juunil avalikustatavast ning neljandat korda ilmuva Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatu 2017. aasta koondandmetest selgub, et põlevkivitööstus on kasvava maailmamajanduse ja turuhindade muutlikkuse, aga samas ka väikese naftahindade kasvu taustal kosunud: põlevkiviõli toodeti rekordiliselt üle miljoni tonni ning kaevandati üle 16 miljoni tonni põlevkivi. 

Tööstus on liikunud efektiivsema ja puhtama tootmise poole, investeeritud on uutesse tehnoloogiatesse ja moderniseeritud tootmisseadmeid. Kaasaegne tööstus tugineb aina rohkem digilahendustele, mis muudavad põlevkivi kaevandamise ja tootmisprotsessi efektiivsemaks, turvalisemaks ning kiiremaks. Põlevkiviettevõtete panus riigikassasse ulatus sarnaselt 2016. aastale 103 miljoni euroni, innovatsiooni ja uutesse tehnoloogiatesse investeeriti ligi 70 miljonit eurot ning otsesed ja kaudsed keskkonnainvesteeringud olid ligi 31 miljonit eurot. 

2017. aastal kasvasid investeeringud innovatsiooni ja arendustegevustesse ning keskseks teemaks kujunes ringmajandus. Valdkonna innovaatilise arengu tagamiseks tegid ettevõtted koostööd ülikoolide teadlastega. TTÜ teaduslaborites testiti vanarehvidest õli tootmist, otsiti uusi viise põlevkivituha kasutamiseks, arendati tehnoloogiaid, sh kerogeeni baasil erinevate keemiatoodete saamiseks. Sajandi jooksul kogunenud Eesti oskusteabe järele on maailmas nõudlus ning seda on edukalt eksporditud teistele põlevkiviriikidele, näiteks Jordaania, Hiina ja Ameerika Ühendriigid. 

TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirki sõnul on viimastel aastatel ettevõtjate ja TTÜ teadlaste fookuses põlevkivitoodete kvaliteedi parandamine, uute toodete väljatöötamine, kõrvaltoodete kasutusvõimaluste laiendamine ja standardimine. „Põlevkivitööstuse konkurentsivõime nurgakivi on väärindamine. Valdkondlike standardite väljatöötamisel ja uuendamisel on oluline roll, kuna rahvusvahelised standardid vajavad põlevkivi eripäradega arvestavaid täiendusi,“ märgib Pirk. 

Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatut annavad neljandat aastat välja Viru Keemia Grupp, TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus, Eesti Energia, ja Kiviõli Keemiatööstus. 

Aastaraamat ilmub veebiväljaandena eesti, vene ja inglise keeles. Raamatu leiad siit.

Uudised