november 2016

Asmann: Põlevkivisektori arengupidur on korrastamata jaotussüsteem

Täna Jõhvis toimunud Põlevkivi konverentsil kõnelenud VKG juhatuse esimees, Ahti Asmann, tõi esile, et Eesti põlevkivitööstuse põhiline arengupidur on ebaloogiline ja monopoolne jaotussüsteem.

„Eestis on põlevkivi ressurss jaotatud sellisel kombel, et põlevkivi ümbertöötlemisvõimsused on suurel määral kasutuseta. VKG puhul tähendab see, et meile on tagatud 2,7 miljonit tonni aastas geoloogilist varu, mida jätkub vaid napilt kolme Petroteri tehase tarbeks. Luba tagantjärele kaevandamata osa kasutamiseks võimaldab meil töös hoida kahte Kiviteri vabrikut ning toorainega tagamata on kaks Kiviteri vabrikut,“ sõnas Asmann.

Asmanni sõnul on hädavajalik korrastada põlevkivi jaotussüsteem, sest muidu jääb riigil põlevkivi väärindamise potentsiaal kasutamata. „Tänu põlevkiviressursi ebaõiglasele  jaotamisele on VKG olnud minevikus sunnitud Eesti Energialt põlevkivi ostma Eesti Energia kontsernisisesest hinnast kaks kuni kolm korda kõrgema hinnaga. Konkurentsiamet menetles meie kaebust pikalt ja leidis, et Eesti Energia on põlevkiviturgu valitsev ettevõte. Samal ajal, paradoksaalselt, leiti, et meile müüdava kivi hind on adekvaatne. Loomulikult me vaidlustasime sellise Konkurentsiameti otsuse kohtus. Hetkel kohus seda küsimust ka vaagib,“ kommenteeris Asmann.

Asmanni sõnul tekitab antud vaidlusküsimuse lahendamisel küsimusi Konkurentsiameti hambutu käitumine, kuid ennekõike riigi suutmatus probleemi lahendada. „Põhimõtteliselt on normaalse ressursipoliitika kujundamine riigi kätes, millega võiks meie juhtumi näitel hoida ära aastate pikkuseid ja miljoneid maksvaid kohtuvaidlusi, mis suure tõenäosusega ei lõpe millegagi ja ei lahenda põhimõttelisi tupikseise,“ nentis Asmann.

Ettevõtte seisust rääkides ütles Asmann, et vaatamata ajutistele raskustele möödunud aastal on olukord normaliseerunud. „Petroter III tehas töötab väga efektiivselt, saades primaarenergiast kätte 82%. Selle aasta üheksa kuuga tootsime kokku 263 000 tonni põlevkiviõli. Järgmise aasta plaan on toota 556 000 tonni,“ lausus Asmann.

Asmann tunnustas riiki, kes on võtnud käsile põlevkiviõli maksustamissüsteemi. „Põhiline on see, et maksustaksime tekkivat kasu, mitte ei karistaks tootmise efektiivsust. Maksusüsteem peab olema seotud põlevkiviõli hinnaga, tagamaks globaalne konkurentsivõime energiakandjate hulgas. 

Lisateave:
Irina Bojenko
VKG suhtekorraldusjuht
Tel 334 2702
GSM 523 2700
E-post