Lisad
Sisukord

Lisad

Vastavalt GRI juhendile G4 versioonis, aruandlus on fokusseeritud eelkõige nendele küsimustele, mis on ettevõtte ja selle huvitatud poolte jaoks kõige olulisemad, ja mis olid välja selgitatud olulisuse hindamise protsessis.

GRI sisuregister

Specific standard disclosures

Economic


Aspect: Economic Performance

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to climate change

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations - Kontserni töötajate pensionitoetus on ette nähtud kohustusliku riikliku pensionikindlustussüsteemi raames.

G4-EC4 Financial assistance received from government - Aruandeperioodi jooksul on kontsern saanud ühel korral toetuse läbi Archimedes struktuuritoetuste agentuuri. VKG Energia OÜ projekt „Soojuselektrijaama ja elektrisüsteemi talituse kompleksse optimeerimise ja varustuskindlus tõstmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine“.

Aspect: Market Presence

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of operation - Viru Keemia Grupi tegevuspiirkonnaks on Ida-Virumaa. Seadusega kehtestatud minimaalne brutopalga alammäär oli 500 eurot kuus.

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation – Not applicable

Aspect: Biodiversity

G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas – Not applicable

G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas – Not applicable

G4-EN13 Habitats protected or restored – Ojamaa kaevanduse piirkonna uurimist ja jälgimist alustati veel enne kaevanduse avamist - aastast 2004 teostatakse pinnavee ja aastast 2005 põhjavee seiret. Lisaks seiratakse 2007. aastast kaevanduse aladel tegutsevate metsiste arvukust ning 2015. aastast ka Muraka soo seisundit.

G4-EN14 Total number of iucn red list species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk:

  • Animal species of the I category of protection: Flying squirrel Pteromys volans, Sonda extraction field (at present, the company is not operating in this area, i.e. there is no impact)
  • Vertebrate animals of the II category of protection: Wood grouse Tetrao urogallus, Ojamaa extraction field (protection zone has been established in its habitat, numeration monitoring has been held)

Aspect: Effluents and Waste

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method

G4-EN24 Total number and volume of significant spills – Not applicable

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the basel convention 2 annex i, ii, iii, and viii, and percentage of transported waste shipped internationally – Not applicable

Aspect: Compliance

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations. - None

Environmental

Aspect: Non-discrimination

G4-HR3 - Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken – None registered

Aspect: Forced or Compulsory Labor

G4-HR6 - Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor – None registered

Aspect: Anti-corruption

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken. – Non registered

Aspect: Public Policy

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary – Not applicable

Aspect: Anti-competitive Behavior

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes – Not applicable

Aspect: Compliance

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and regulations – Not applicable

Product responsibility


Aspect: Customer Health and Safety

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes – Not applicable

Aspect: Product and Service Labeling

G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and labeling, and percentage of significant product and service categories subject to such information requirements

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes – Not applicable

Aspect: Marketing Communications

G4-PR6 Sale of banned or disputed products – Not applicable

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes – Not applicable

Aspect: Customer Privacy

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data – Not applicable

Aspect: Compliance

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services – Not applicable

Põhiterminite mõiste ning lühendid

VKG
Viru Keemia Grupp

mln eur
miljonit eurot

tuh eur
tuhat eurot

SEJ
soojuselektrijaam

tkt
tingkütuse tonn (näitaja, mille abil on võimalik väljendada kõiki nii gaasilises kui tahkes olekuss olevaid kütuseid tonnidena)

EL
Euroopa Liit

GRI
Global reporting initiative

Liitudes osalemine

VKG ja tütarettevõtete liitudes osalemine seisuga september 2018


Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Viru Keemia Grupp AS – Irina Bojenko

Eesti Keemiatööstuse Liit
Meelis Eldermann - liidu juhatuse esimees

Eesti Inseneride Liit (EIL)
Meelis Eldermann

Hoolime ja Vastutame
(Erika Sulg) Triin Anier

Eesti Suhtekorraldajate Liit (EPRA)
Viru Keemia Grupp AS
VKG esindajana Irina Bojenko

UN Nations Global Compact
Viru Keemia Grupp AS
VKG esindajana Irina Bojenko

Global Reporting Initiative
Viru Keemia Grupp AS
VKG esindajana Irina Bojenko

MTÜ Eesti Elektritööstuse Liit (ETL)
VKG Energia OÜ
Marek Tull
Ahti Asmann – liidu juhatuses

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ)
Marek Tull - juhatuse liige
VKG Energia OÜ
VKG Elektrivõrgud OÜ
VKG Soojus AS

EJKÜ Elektriettevõtete Nõukogu
Marek Tull nõukogu esimees

Eleringi Elektrituru Nõukoda
Marek Tull, Andres Labi

Eleringi Elektrivõrgu arendamise nõukoda
Marek Tull

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Viru Keemia Grupp AS

Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC Estonia)
VKG Oil AS (Priit Pärn)

Sillamäe ja Narva kriisikomisjonid
VKG Elektrivõrgud OÜ – Erik Raal

Põhjamaade elektribörs Nord Pool
Scener OÜ bilansihaldur
VKG Energia OÜ

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL)
Viru RMT

MTÜ Eesti Mäeselts
Viru Keemia Grupp AS
Margus Kottise
Margus Loko - juhatuse liige

Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit (EMTEL)
VKG Kaevandused OÜ esindajana Erik Mõttus

Eesti Maksumaksjate Liit
VKG Soojus

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium Energeetikanõukogu
Ahti Asmann

Põlevkivivaldkonna standardimise tehniline komitee - Põlevkivi Kompetentsikeskus
Meelis Eldermann

KKM – Eesti põlevkivi energeetilise kasutamise parima võimaliku tehnika uuringu töörühm (PVT)
Erika Sulg asendus Marti Viirmäe

Eesti Standardikeskuse ekspertide töörühm
Marti Viirmäe

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus kutsekomisjon
Tea Allikmäe

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus nõunike kogu
Tea Allikmäe, nõunike kogus Keemiatööstuse Liidu esindajana

Tea Allikmäe, Viru Keemia Grupp AS kui partneri esindajana