VKG Oil AS

Tooted ja teenused

Eesti suurim põlevkiviõli ja põlevkivikeemia tootmisettevõte. Ettevõtte toodetud põlevkiviõli ja ‑gaas annavad soojust Eesti ja Põhjamaade majapidamistele. Oma heade omaduste tõttu on VKG toodetud põlevkiviõli nõutud kõigil Põhja-Jäämere ja Läänemere karmides tingimustes seilavatel laevadel. Põlevkivist peenkeemiatooted leiavad kasutust parfümeerias, kosmeetikas ja kõrgklassiautode tootmises. 2016. aastal tootis ettevõte üle 451 300 tonni põlevkiviõli, ümbertöötamisele läheb üle 3,48 miljoni tonni Eesti pruuni kulda.

2009. aastal sai VKG Oil AS Eesti ettevõtluskonkursil Eesti parima ettevõte tiitli.
Sama aasta detsembris lasti käiku uus, tooraine olulist kokkuhoidu ja keskkonnasäästu võimaldav Petroteri tehas, mis suurendas ettevõtte tootmismahtu kuni 40%. 2014. aasta augustis käivitati edukalt Petroter II tehas ja 2015. aasta novembris käivitati Petroter III. Petroter-tüüpi tehased põhinevad VKG enda täiustatud tehnoloogial.

Praegu töötab VKG Oil ASis üle 690 inimese.

2004. aasta augustist omab VKG Oil kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ISO 9001. 2006. aasta jaanuarist keskkonna-juhtimissüsteemi sertifikaati ISO 14001 ja detsembrist 2006 kehtib töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteem OHSAS 18001. Käesoleval ajal omab VKG Oil 2018. aastani kehtivat keskkonna-, kvaliteedi-, töötervishoiu- ja tööohutusjuhtimissüsteemi sertifikaati ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 standardite alusel.