Meist
Sisukord

Meist

Meid iseloomustab avatus, pühendumus oma tegevusele ning pidev areng. Usume, et iga samm ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile – nii meie inimestele, partneritele ja klientidele kui ka kohalikule kogukonnale.

Oleme Eesti suurtööstusettevõte, mis põhineb erakapitalil ning meie peamised tegevusalad on põlevkivi kaevandamine, põlevkiviõli, soojus- ja elektrienergia koostootmine ning peenkeemia toodete valmistamine ja turustamine.

Meie missioon

Väärtustada Eesti põhilist maavara – põlevkivi.

Oma visioon

Säilitada muutunud turuolukorras tänu efektiivsuse kasvule jätkusuutliku Eesti põlevkivitööstuse eestvedaja roll ja olla innovaatiline maailma liider põlevkivi potentsiaali avamises.

Meie väärtused

 • Avatus
 • Pühendumus
 • Areng

Kontserni strateegilised eesmärgid lähiaastateks

Tooraine kättesaadavuse tagamine

Kontserni tänane tooraine vajadus on üle 5 miljoni tonni kaubapõlevkivi lubatud maksimaalse kaevandamise koos tagantjärele kaevandamise võimaluse juures 4,4 miljonit tonni. Seega on meie üks suurimaid ülesandeid otsida pidevalt võimalusi tekkinud olukorra muutmiseks.

Lõpptoodete maksimaalne väärindamine

Iga kaasaegse tööstusettevõtte eesmärgiks on väärtusahela järjepidev pikendamine. Kõige suurem potentsiaal on tänases tootmisahelas jäätmete väärindamisel ja õlitoodete omaduste parandamisel, mis on eriti oluline toodete nõudluse säilitamiseks maailmaturul järjest karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes.

Põlevkivist maksimaalse energia eraldamine

Iga tootmise efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse märgiks on tootmisprotsessi energiaefektiivsus, mis näitab kui palju toormega sisenevast energiast on muudetud kasulikeks toodeteks. Näiteks Petroter põlevkiviõlitehaste keskmine energiaefektiivsus ületab 90%. Kõrge näitaja saavutatakse tänu sellele, et lisaks põlevkiviõlile toodetakse auru, sooja vett ja kõrge kütteväärtusega poolkoksigaasi, millest VKG Energia toodab omakorda elektrienergiat, auru ja kaugküttevett. Meie eesmärgiks on kasutamata osa vähendamine läbi tootmisprotsesside energiaefektiivsuse tõusu.

Efektiivsusele suunatud organisatsioonikultuuri loomine

Efektiivse organisatsioonikultuuri kontekstis saame vaadata varade ja tööjõu tootlikkuse tõusu, töökohtade lisandväärtuse kasvamist ning tulemustele ja parendamistele suunatud juhtimist.

Põlevkiviõli konkurentsivõimeline omahind

VKG tegutseb volatiilsel turul, kus põlevkiviõli hind võib kõikuda lühikese ajaperioodi jooksul väga suures ulatuses. Konkurentsivõimeline omahind võimaldab meil saavutada kõrget likviidsust, mis aitab püsida kriisiperioodidel ning investeerida tehnoloogiasse ja tööjõudu.

Kontserni koosseisu kuulub 7 tütarettevõtet

Tootmine

image alt text

VKG Kaevandused

Kontserni peamise tooraine ehk põlevkivi kaevandamine

Käive 72,3 miljon €
Töötajaid 536
image alt text

VKG Oil

Põlevkiviõli ja peenkeemiatoodete tootmine

Käive 214,5 miljon €
Töötajaid 678
image alt text

VKG Energia

Soojus- ja elektrienergia tootmine

Käive 80,5 miljon €
Töötajaid 115

Teenused

image alt text

VKG Soojus

Soojusenergia jaotus ja müük

Käive 14,9 miljon €
Töötajaid 19
image alt text

VKG Elektrivõrgud

Elektrienergia müük ja jaotus

Käive 13,6 miljon €
Töötajaid 42
image alt text

VKG Logistika

Auto- ja raudteetranspordi logistikateenused

Käive 13,8 miljon €
Töötajaid 108
image alt text

Viru RMT

Remondi- ja montaažiteenused

Käive 10,7 miljon €
Töötajaid 169
image alt text

Viru Keemia Grupp

Tugiteenused kontserni tütarettevõtetele

Käive 9,1 miljon €
Töötajaid 95

Meie põhilised tooted ja teenused

 • Merekütused
 • Kütteõlid kohalike katlamajade jaoks
 • Elektroodkoks elektroodide tootjate jaoks
 • Põlevkivi peenkeemiatooted parfümeeria, kosmeetika, tekstiilitööstuse jaoks
 • Põlevkivigaas soojus- ja elektrienergia tootmiseks
 • Auto- ja raudteetranspordi teenused
 • Aur ja konditsioneeritud õhk suurtööstusettevõtete tarbeks
 • Soojus- ja elektrienergia tootmine, ülekanne ja müük majapidamistele ja ettevõtetele
 • Masinate ja seadmete remont, montaaž ja rent
 • Konsultatsiooniteenused põlevkivi töötlemistehnoloogia vallas

Meie toodete ja teenuste
müügigeograafia

Belgia
Eesti
Gibraltar
Hiina
Hispaania
Holland
India

Inglismaa
Itaalia
Jaapan
Leedu
Läti
Poola
Saksamaa

Saudi Araabia
Senegal
Sloveenia
Soome
Taani
Togo
Ukraina

Uruguay
USA
Valgevene
Venemaa
Vietnam

VKG peamised tootmisnäitajad 2018


Põlevkivi tootmine
4.35

miljonit tonni kaubapõlevkivi

+ 6 %

Põlevkivi ümbertöötlemine
4.76

miljonit tonni kaubapõlevkivi

+ 10 %


Kaubapõlevkivi tootmine
606600

tonni

+ 13 %


Soojusenergia tootmine
454 GWh

soojusenergiat

+ 0.4 %


Elektrienergia tootmine
466 GWh

elektrienergiat

+ 12 %

VKG on suuruselt teine elektritootja eestisEelseisva perioodi fookused

 • Tänaste tootmisvõimsuste maksimaalne ja stabiilne koormamine
 • Lõpptoodete maksimaalne väärindamine
 • Energiaefektiivsuse parandamine
 • Äriprotsesside tõhustamine läbi digitaliseerimise ja automatiseerimise
 • Tooraine kättesaadavuse tagamine
 • Keskkonna jalajälje vähendamine
 • Organisatsiooni ja inimeste arendus

2019. aasta prognoosid


Põlevkivi töötlemine
4.35

miljonit tonni

Põlevkivi kaevandamise maht
4.3

miljonit tonni

VKG osa riigi maksutulus
47

miljonit eurot

VKG töötajate arv
1750

inimest


Aruandeperioodi peamised sündmused

image alt text

Sõlmitud rendilepingu kohaselt paigaldab ettevõte Nordcoin Mining VKG tootmisterritooriumile kaevandamiseks vajaliku konteinerpargi ning tööle hakkab krüptoraha kaevandus.

image alt text

Jõustub VKG juhtkonna ja Keemikute Ametiühingu vahel kaheks aastaks sõlmitud kollektiivleping, mis laieneb kõigile kontserni töötajatele ehk ka neile, kes ei ole ametiühingu liikmed.

image alt text

Ida-Virumaa gümnasistid esindasid regiooni mainekal Viie Kooli Võistlusel. See on meie suur algatus, mis on suunatud reaalainete õppimise ja inseneeria vastu huvi tõstmisele noorte seas.

image alt text

Selguvad lõppenud aasta majandustulemused, mille kohaselt jõuab kontsern üle kahe aasta taas kasumisse.

image alt text

Lõpeb edukalt VKG Kaevanduste ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö pilootprojekt, mille raames läbisid Ojamaa kaevanduse noored spetsialistid õppekursuse, ühildades õppimise tööga. Õppe tulemusena omandas 16 töötajat mäetöölise kutsekvalifikatsiooni.

image alt text

VKG võtab esimest korda osa üleriigilisest algatusest „Tööle kaasa!“. Ürituse raames avaneb 7.-9. klassis õppivatel noortel võimalus oma vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Noored saavad ülevaate töömaailmas toimuvast ning päeva lõpuks mõistavad, miks on erinevad tööd vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

image alt text

Kohtla-Järve tootmisterritooriumil hakkab tööle poolkoksi torukonveier ja edaspidi liiguvad Viru Keemia Grupi põlevkiviõlitehastest kõik jäätmed, nii poolkoks kui ka tuhk, ladestamispaika läbi keskkonnasõbralike torukonveierite. Tegemist on uue ja innovaatilise lahendusega, mida kasutatakse viimasel kümnendil paljudes tööstusharudes, kuid siia regiooni seda väljaspool VKG-d veel jõudnud pole. Taolise süsteemi kasutamine tähendab oluliselt väiksemat mõju keskkonnale, puhtamat tootmisterritooriumi ja suuremat majanduslikku efektiivsust. 1,5 miljoni euro suurune investeering Kiviteri poolkoksi torukonveierisse võimaldab jätta kasutamata veoautod, mis poolkoksi tehasest peale laadisid ja seda mäkke ladestama sõitsid. Ligi 900-meetrisel lõigul tuli veoautodel läbida kokku vähemalt 50 meetrit tõusu, mis tähendas väga suurt kütusekulu ja seega ka CO2 emissiooni. Torukonveier vähendas veoautode edasi-tagasi sõitmise teekonda 2,5 kilomeetri võrra, mis tähendab, et ööpäevas jääb sõitmata kuni 625 kilomeetrit ja säästetakse kuni 563 liitrit kütust. Petroteri tehastes tekkiv tuhk veetakse ladestamispaika juba aastast 2015. Tuhakonveier lasti käiku koos kolmanda Petroteri põlevkiviõlitehasega ning see logistiline lahendus maksis 10 miljonit eurot.

image alt text

Toimuvad muudatused ettevõtete VKG Elektrivõrgud ja VKG Soojus juhtkondades – VKG Elektrivõrke hakkab juhtima Ivo Järvala ning VKG Soojuse uueks juhatuse liikmeks saab seni kontserni haldusjuhina töötanud Andres Klaasmägi.

image alt text

Aprilli algul avalikustab jätkusuutlikkuse kontseptsiooni edendaja, konsultatsioonifirma Sustinere uuringu, mis viidi läbi Eesti 100 mõjukama ettevõtte seas, kes annavad tööd 80 000 inimesele ehk ligi 12,5%-le töötavast elanikkonnast. Sustinere analüüsis ettevõtete aastaaruandeid, et saada teada, mis teemadel ja kuidas on kirjeldatud, mis on finantsnumbrite taga; mis põhimõtete järgi ettevõtet juhitakse; kuidas inimestesse, keskkonda ja ühiskonda tervikuna suhtutakse. Uuringu tulemustes eristus 14 ettevõtet ning üks nendest oli VKG, kelle aruanded kajastasid ühiskondliku vastutuse teemat teadlikult ja terviklikult.

image alt text

Koguneme kontserni aktivistidega Kiiklas, et hea traditsiooni järgi aidata kevadise talgutega head naabrit Kiikla lastekodu.

image alt text

VKG on jätkuvalt vastutustundlike ettevõtete seas ning saab kaheksandat korda pronksmärgise.

image alt text

Pärast kolmeaastast pausi toimub taas keemikute päev, mille üheks osaks on ka heategevusjooks nimega Eastman Charity Run.

image alt text

Neljandat korda ilmub Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat, mille 2017. aasta koondandmetest selgub, et põlevkivitööstus on kasvava maailmamajanduse ja turuhindade muutlikkuse, aga ka naftahindade väikese tõusu taustal kosunud: põlevkiviõli toodeti rekordiliselt üle miljoni tonni ning kaevandati üle 16 miljoni tonni põlevkivi.

image alt text

Toimub koolikella pidu, üks meie lemmiküritustest. Kooliteed alustab 58 poissi-tüdrukut, kelle vanemad töötavad kontserni ettevõtetes.

image alt text

Eesti Kaevandusmuuseum Kohtla-Nõmmel võõrustab idavirumaalasi kaevurite päeval, traditsioonilisel suvelõpupeol.

image alt text

VKG ja Eesti Energia töötajad koos kaevurite päeva külalistega löövad kaasa „Eesti tantsib“ algatuses, millega kinnitavad enda näitel, et tants ei sea piire ning tööstusmaastik sobib tantsimiseks veelgi paremini kui tantsupõrand.

image alt text

VKG juhtkond kohtub Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga ajal, mil ta töötab Narvas. Kohtumisel arutatakse paljusid teemasid alates sektori arengust pikas perspektiivis kuni regiooni potentsiaali avamise ja tulevikuni välja.

image alt text

Ilmub kontserni uuendatud personalipoliitika, mis lähtub meie missioonist ja visioonist ning toetab meie põhiväärtusi.

image alt text

Ojamaa kaevanduses lõpeb maa-aluse ohutuse tõstmisele suunatud kaheaastase projekti esimene etapp, mille käigus paigaldati kõige ohtlikumatesse piirkondadesse maa all uue põlvkonna suitsuandurid, mis kontrollivad vingugaasi taset õhus.

image alt text

Eesmärgiga koondada kontserni logistikateenuste osutamine ühte äriühingusse ja seeläbi suurendada antud ärivaldkonna läbipaistvust, pakub 1. oktoobrist logistikateenuseid VKG Transpordi asemel VKG Logistika.

image alt text

Keskkonnaamet ja Kohtla-Järve linn kinnitavad kontserni lõhnaaine vähendamise tegevuskava, mille kohaselt investeerime välisõhu kvaliteedi parendamiseks 1,1 miljonit eurot. Kahe lähiaasta jooksul viiakse ellu 5 meedet, mille tulemuseks on plaanitud lõhnaemissiooni vähenemine 12% võrra.

image alt text

Meie pikaajaline ja mitmekülgne koostöö regiooni õppeasutustega pälvib märkimist ka riiklikul tasemel. Viru Keemia Grupp osutub finalistiks „Hariduse sõber“ kategoorias, kokku on antud kategoorias 19 tublit haridusse panustajat.

image alt text

Toimub Viru Keemia Grupi traditsiooniline keskkonnapäev „Keskkonnamõju – lubatud või lubamatu?“, mille raames arutatakse keskkonnamõjude hindamise kontekstis suurprojektide arendamise võimalikkust tänapäeva Eestis.

image alt text

Kontsern avab uksed tulevastele spetsialistidele üleriigilisel töövarjupäeval.

image alt text

Konkurentsiamet kooskõlastab VKG Soojuse taotluse langetada soojuse hinda oma klientidele ligi 5% võrra. Võrgupiirkonnas on soojusenergia uueks müügihinnaks 52,66 eurot (lisandub käibemaks) megavatt-tunni kohta.

Tunnustus

 • Eesti vastutustundlik ettevõte 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ‒ VKG
 • Tark Tööstur 2019
 • Eesti Kultuurisõbralik ettevõte 2012, 2013, 2014
 • Oktoobris 2012 arvati Viru Keemia Grupp kolme parema ettevõtte hulka Swedish Business Awardi kategoorias „Jätkusuutlik kasv”
 • 23. veebruaril 2012 sai VKG juhatuse liige ja Eesti 2009. aasta parima ettevõtte VKG Oil juht Nikolai Petrovitš Eesti Vabariigi presidendilt Toomas Hendrik Ilveselt Valgetähe IV klassi teenetemärgi piirkonna arengu toetamise eest.
 • "Keskkonnategu 2011” keskkonnajuhtimise kategoorias
 • Ida-Virumaa Aasta Tegija 2010 auhind
 • Eesti parim ettevõte 2009 ‒ VKG Oil AS