3Ettevõttest

Viru Keemia Grupp on erakapitalil põhinev Eesti suurtööstusettevõte, mille peamised tegevusalad on põlevkivi kaevandamine, põlevkiviõli, soojus- ja elektrienergia koostootmine ning peenkeemia toodete valmistamine ja turustamine.

image alt text

Meid iseloomustab avatus, pühendumus oma tegevusele ning pidev areng. Usume, et iga samm ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile – nii meie inimestele, partneritele ja klientidele kui ka kohalikule kogukonnale.

Kohtla-Järvel asuv Viru Keemia Grupp on Eesti suurim põlevkiviõlitootja, kes jätkab uhkusega 1924. aastal alguse saanud Eesti põlevkivi väärindamise traditsiooni. Erakapitalil põhineb ettevõte aastast 1997 läbi AS-i Kiviter erastamise.

Meie visiooni põhipunktid

Globaalselt konkurentsivõimeline

Meie tulevaste väärtuste loomise aluseks on põhimõte säilitada muutunud turuolukorras Eesti jätkusuutliku põlevkivitööstuse eestvedaja roll ja olla innovaatiline maailmaliider põlevkivi potentsiaali avamises. Saame seda teha tänu efektiivsuse kasvule. Ohutud ja koordineeritud tegevused aitavad meil lahendada meie tööstuse ees seisvaid probleeme ja olla lävepakuks võimalustest kinni haaramisel.

Põlevkiviõlitööstuse uuendamine

Pidev areng on edu saavutamiseks hädavajalik. Oma tegevuste lihtsustamiseks ja standardiseerimiseks edendame innovatsiooni, tehes seda radikaalsete muudatuste ja koostöö kaudu. Arendades oma tehnoloogiaid kestvate väärtuste loomiseks, töötame paremini, nutikamalt ja tõhusamalt.

Meie eesmärk ja üks oluline järjepidev põhimõte on põlevkivitööstuse väärtusahela maksimaalne väärindamine ning pikendamine. VKG tänane väärtusahel on pikim Eestis ning üks pikematest maailmas.

Meie strateegilised eesmärgid

 1. tooraine kättesaadavuse tagamine,
 2. põlevkivist maksimaalse energia eraldamine,
 3. lõpptoodete maksimaalne väärindamine,
 4. efektiivsusele suunatud organisatsioonikultuuri edendamine,
 5. põlevkiviõlitoodete konkurentsivõimekus.

Kontserni strateegilised eesmärgid seoses kliimamuutustega

 1. Aastatel 2021–2024 alustame suuremahuliste taastuvenergia tootmisvõimsuste rajamist.
 2. Luua võimalused süsinikdioksiidi heitkoguse vähendamiseks kuni 40% aastaks 2030.

Kontserni koosseisu
kuulub 7 tütarettevõtet

Tootmine

image alt text

VKG Kaevandused

Kontserni peamise tooraine ehk põlevkivi kaevandamine

Käive
71,6 mln €

Töötajaid
524

image alt text

VKG Oil

Põlevkiviõli ja peenkeemiatoodete tootmine

Käive
265,2 mln €

Töötajaid
677

image alt text

VKG Energia

Soojus- ja elektrienergia tootmine

Käive
84,9 mln €

Töötajaid
109

Teenused

image alt text

VKG Soojus

Soojusenergia jaotus ja müük

Käive
14 mln €

Töötajaid
17

image alt text

VKG Elektrivõrgud

Elektrienergia müük ja jaotus

Käive
13,7 mln €

Töötajaid
43

image alt text

VKG Logistika

Auto- ja raudteetranspordi logistikateenused

Käive
15 mln €

Töötajaid
124

image alt text

Viru RMT

Remondi- ja montaažiteenused

Käive
12 mln €

Töötajaid
172

image alt text

Viru Keemia Grupp

Tugiteenused kontserni tütarettevõtetele

Käive
9,9 mln €

Töötajaid
94

Meie põhilised tooted ja teenused

 • Merekütused
 • Kütteõlid kohalike katlamajade jaoks
 • Elektroodkoks elektroodide tootjate jaoks
 • Põlevkivi peenkeemiatooted parfümeeria, kosmeetika, tekstiilitööstuse jaoks
 • Põlevkivigaas soojus- ja elektrienergia tootmiseks
 • Auto- ja raudteetranspordi teenused
 • Aur ja konditsioneeritud õhk suurtööstusettevõtete tarbeks
 • Soojus- ja elektrienergia tootmine, ülekanne ja müük majapidamistele ja ettevõtetele
 • Masinate ja seadmete remont, montaaž ja rent
 • Konsultatsiooniteenused põlevkivi töötlemistehnoloogia vallas

Meie toodete ja teenuste
müügigeograafia

Belgia
Eesti
Hiina
Holland
India
Inglismaa

Itaalia
Jaapan
Leedu
Läti
Norra
Poola

Saksamaa
Sloveenia
Soome
Serbia
Shveits
Tai

Ukraina
USA
Valgevene
Venemaa
Vietnam

2020. aasta prioriteedid

 • tagada põlevkiviõlide turustatavus,
 • kohaneda karmistuvate keskkonnanõuetega,
 • kindlustada põlevkiviressursi kättesaadavus,
 • suunatud arendustegevus,
 • alandada jätkuvalt omahinda,
 • kapitali struktuuri optimeerimine,
 • koostöö riigi ja kohalike omavalitsustega